Aktualności

Fotowoltaika na obszarach wiejskich - różne możliwości działania dla rolników
Data dodania: 2022-01-07
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z licznych spotkań programowych Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego w ramach projektu "Energia dla wsi", w tym także tych dotyczących chęci udziału rolników nie tylko w ruchu prosumenckim PV, ale także aktywnym uczestnictwie inwestycyjnym w projektach...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednym z sygnatariuszy porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce
Data dodania: 2021-12-17
Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali 16 grudnia 2021 r. Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a celem tej inicjatywy...
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 został przyjęty
Data dodania: 2021-12-16
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu...
Konferencja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Data dodania: 2021-12-13
W dniu 9 grudnia 2021 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyła się Konferencja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021 organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Wydarzenie odbywało się stacjonarnie w Ministerstwie oraz online za...
VI Europejski Kongres Samorządów Mikołajki, 6-7 grudnia (n.in. efektywność energetyczna i inwestycje w czystą energię)
Data dodania: 2021-12-07
Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W dniach 6-7 grudnia podczas Kongresu Samorządów, zaproszeni eksperci debatowali o sposobach...
Biogazownie szansą dla polskiej wsi – podpisano porozumienie sektorowe o współpracy na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej
Data dodania: 2021-11-23
23 listopada 2021 r. przedstawiciele administracji oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali porozumienie na rzecz jego rozwoju. Jak zaznaczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gembicka, wspieranie rozwoju biogazowni na wsi, produkujących zielony gaz, to...
Czy nowy program zastąpi Agroenergię? Ministerstwo Rolnictwa będzie pracować nad założeniami programu "Energia Dla Wsi"
Data dodania: 2021-11-23
22 listopadzie wicepremier oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku, że resort rolnictwa wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powoła specjalny zespół ekspertów, który ma pracować nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi. Według...
Debata pt. "DIALOG MIASTO-WIEŚ: Partnerstwo miejsko-wiejskie. Slow cities. Smart villages."
Data dodania: 2021-11-20
W dniu 16 listopada we współpracy z Parlamentem Europejskim odbyła się niezwykła dyskusja, której gościem specjalnym był Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dyskusja była elementem szerszego spojrzenia dotyczącego nadchodzących wyzwań klimatycznych, na które Stowarzyszenie im. prof....
Wystąpienie w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027
Data dodania: 2021-11-14
KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup...
Nie tylko eksperci, ale także rolnicy przeciwko zmianie systemu prosumenckiego w Polsce
Data dodania: 2021-11-11
Zmiana systemu rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów OZE w Polsce wywołała gorącą dyskusję i powszechny sprzeciw społeczeństwa, prosumentów, samorządów i organizacji branżowych takich jak m.in. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, WWF Polska, Polska Zielona Sieć czy Clientearth. Do...