Aktualności

Dyskusja o odnawialnych źródłach energii na obszarach wiejskich podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi
Data dodania: 2021-07-07
W dniu 6 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza parlamentarzystami w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ARiMR. Stowarzyszenia im.prof. Żmijewskiego....
Jakie rozwiązania regulacyjne czekają na przyszłych prosumentów?
Data dodania: 2021-07-05
Po niedawnej publikacji projektu zmian ustawowych dot. prosumentów (projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii), powstała ogromna niepewność co do przyszłego losu rozliczania pracy instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych).   W procesie...
Energia odnawialna należąca do gminy, jako część lokalnej gospodarki [BADANIA]
Data dodania: 2021-07-02
Nowe badanie wykazały, że programy energetyczne będące własnością społeczności lokalnych przynoszą znaczące korzyści dla środowiska i pozwalają na oszczędności. Raport Korzyści z Energetyki Społeczności został zamówiony przez Radę Hrabstwa Devon (DCC) oraz Partnerstwo na rzecz Energii Południowo-...
O odnawialnych źródłach energii podczas Festiwalu "Młody Polski Ziemniak"
Data dodania: 2021-07-01
Już w dniu 4 lipca 2021 r. od godz. 14.00 przy placu Urzędu Gminy Tuczna, odbędzie się festiwal kulinarny ,,Młody Polski Ziemniak". Wydarzenie odbywać się będzie w kilku miejscach w Polsce jako wydarzenie poprzedzające Międzynarodowe Targi Potato Poland 2021 - wstęp będzie bezpłatny. Korzystając z...
MKiŚ i NFOŚiGW zapowiadają kolejne kroki w strategii rozwoju oferty dla prosumentów
Data dodania: 2021-06-30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym Mój Prąd. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad...
Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich: silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne obszary wiejskie w UE
Data dodania: 2021-06-30
Komisja Europejska przedstawiła dziś długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE, określając stojące przed nimi wyzwania i problemy oraz wskazując niektóre obiecujące możliwości, z jakich mogą skorzystać. Opierając się na prognozach i szerokich konsultacjach z obywatelami i innymi podmiotami na...
X KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD
Data dodania: 2021-06-24
W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbyła się już dziesiąta edycja tej ważnej konferencji. W konferencji brał udział dr Grzegorz Maśloch, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych...
Zielony Ład w rolnictwie szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych
Data dodania: 2021-06-19
– Aby środowisko naturalne było czyste, a krajobraz piękny, musimy postawić na rolnictwo zrównoważone, a temu modelowi rozwojowemu mogą sprostać tylko gospodarstwa rodzinne, dbające nie tylko o długoterminowe cele, dzięki którym produktywność rolniczej przestrzeni się nie zmniejszy, ale również...
Wyzwania energetyczne na obszarach wiejskich – rola odnawialnych źródeł energii
Data dodania: 2021-06-01
W czerwcowym wydaniu miesięcznika "Gospodarz" ukazał się artykuł Stowarzyszenia poświącony wyzwaniom energetycznym na obszarach wiejskich Pełna treść publikacji
Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development
Data dodania: 2021-05-26
W dniu 27 maja odbyła się międzynarodowa konferencja, ktorej Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym  pt. "Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development " W uroczystym otwarciu konferencji obok przedstawicieli Uczelni oraz gości...