Strefa współpracy dla zrównoważonego rozwoju - Konferencja Agroekoton

Eksperci projektu Energia Dla Wsi wzięli udział w III Konferencji Partnerów AGROEKOTON - Strefa współpracy dla zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji tematyka była szeroka, jednak współpraca była elementem, który był opisywany jako kluczowy dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

 

 

Konferencja pozwoliła zrealizować spotkanie z liderami projektu energiadlawsi.pl. Pozwoliło nam to na świetne rozmowy i zaplanowanie kolejnych działań projektowych dotyczących przede wszystkim zrównoważonego podejścia i współpracy międzysektorowej.

 

Podczas konferencji eksperci branży rolniczej, rolnicy, producenci rolni przedstawili wiele ciekawych zagadnień, między innymi:

  • Sztuczna inteligencja i nowe technologie w rolnictwie.
  • Najlepsze praktyki w zrównoważonym rozwoju.

Oprócz wielu wystąpień podczas konferencji uczestnicy byli częścią sesji posterowej, podczas której dyskutowano o:

  • zrównoważonej ochronie i nawożeniu,
  • regeneracji gleby, bioróżnorodności,
  • innowacjach, rolnictwie 4.0