Odnawialne źródła energii

w polskim rolnictwie

Wspierane przez

European Climate Foundation

Strona główna

Nasze główne cele

 • Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

 • Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa

 • Nowe formy działalności na obszarach wiejskich

 • Wzrost poziomu życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i stanu środowiska naturalnego

 • Budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi

 • Kultywowanie tradycji i lokalnej kultury

 

 

Nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość życia na terenach wiejskich to nie konflikt, ale synergia.

Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

W ten sposób staramy się wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.

Nasze aktywności

 • Szkolenia zawodowe
 • Inicjatywy edukacyjne
 • Badanie nowych metod
 • Programy dla samorządów
 • Programy dla przemysłu spożywczego
 • Programy dla rolnictwa
 • Badania naukowe
 • Organizacja konferencji
 • Akcje promocyjne

Mecenas projektu