Rozwój zrównoważony

oraz odnawialne źródła energii
w polskim rolnictwie

zapisz się do newslettera

Strona główna

 • nasze
  główne cele

   
 • Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

 • Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa

 • Nowe formy działalności na obszarach wiejskich

 • Wzrost poziomu życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i stanu środowiska naturalnego

 • Budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi

 • Kultywowanie tradycji i lokalnej kultury​

aktualności

Szkolenie dla grupy liderskiej w zakresie rolnictwa nowoczesnego oraz spółdzielni energetycznych
Data dodania: 2024-04-18
W dniu 17 kwietnia 2024 r. w Nowogrodzie k. Łomży ekspert projektu dr inż. Jacek Skudlarski i Rafał Czaja – Prezes Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego spotkali się z rolnikami, odpowiedzialnymi za produkcję zwierzęcą (przede wszystkim trzoda chlewna i bydło)....
Publikacje z liderami
Data dodania: 2024-04-17
Na portalu oraz w czasopismie 'Nasza Rola" ukazały się artykuły o liderach projektu energiadlawsi.pl: Marcinie Bańcerowskim, rolniku, przetwórcy owoców, właścicielu marki DiWine, który wraz ze swoją grupa rolników, skraca łańcuchy dostaw, tworzy produkty z lokalnych upraw rolnych.  Tytuł...
LIDER PROJEKTU PODCZAS KONFERENCJI „NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI OWOCÓW PESTKOWYCH”
Data dodania: 2024-04-16
Dnia 12 kwietnia 2024 r. w Sandomierzu w oddziale Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się konferencja „Nowatorskie rozwiązania w zrównoważonej produkcji owoców pestkowych”, gdzie jednymi z prelegentów byli lider projektu energiadlawsi.pl – dr inż. Tomasz Żelaziński...

nasze aktywności


 • szkolenia zawodowe
 • inicjatywy edukacyjne
 • programy dla samorządów
 • programy dla przemysłu spożywczego
 • programy dla rolnictwa
 • badania naukowe
 • organizacja konferencji
 • akcje promocyjne

Foto

Nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość życia na terenach wiejskich to nie konflikt, ale synergia.


Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

W ten sposób staramy się wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.