Bezpieczeństwo produkcji w gospodarstwie

W ramach serii artykułów o zrównoważonym rolnictwie prezentujemy artykuł autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności dotyczącego bezpieczeństwa produkcji w gospodarstwie.

Bezpieczeństwo produkcji żywności jest podstawowym elementem świadomości producenta. Nikt z nas nie chciałby spożywać żywności gotowej, powstałej z surowców zanieczyszczonych paliwem, smarem, pestycydami, opiłkami metali, odchodami zwierząt, martwymi owadami i gryzoniami.

                                                                                                                  

 

Tego dotyczy także dbałość o porządek, bezpieczeństwo pracy i higienę w gospodarstwie, aby uniknąć podczas produkcji powstania zagrożeń dla efektów tego procesu i osób biorących udział w tym procesie.

O bezpieczeństwo produkcji dbamy na co dzień, mniej lub bardziej świadomie. Izolujemy w wyznaczonych miejscach nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, biocydy, smary, paliwo, wszelkie odpady. Zaczynając tworzenie ładu w miejscu pracy należy wyznaczyć miejsca dla właściwego ich użytkowania i przechowywania. Dostępne przepisy i regulacje prawne szczegółowo określają, gdzie i co może się znajdować. Wyznaczenie bezpiecznego miejsca na warsztat i park maszynowy jest także jednym z priorytetów.

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                

 

W przechowalniach płodów rolnych, stosując ustalone procedury, należy dbać o higienę deratyzacyjną, odpowiednią dezynfekcję, sprzątanie pomieszczeń, czyszczenie maszyn i urządzeń z resztek roślin i gleby – to także dotyczy resztek pożniwnych w kombajnach, aby nie dochodziło w nich do potencjalnego rozwoju szkodników.

Co do innych sprzętów: mycie opryskiwaczy, regularne przeglądy, regularne, wzrokowe przeglądy wszystkich maszyn i urządzeń w gospodarstwie, powinno być codziennością. Zwrócić należy uwagę, aby dzikie ptactwo nie powodowało potencjalnych zagrożeń biologicznych w przechowywanych produktach (osłony, kolce, prawnie dozwolone repelenty itd.).

 

                                                                                                             

 

Świadomość zagrożeń musi być obecna u wszystkich uczestników łańcucha produkcji w gospodarstwie: pracowników, członków rodziny, zewnętrznych firm usługowych itp.

 

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Zdjęcia: Darek Golik 

Więcej informacji na stronie: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE