Aktualności

X KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD
Data dodania: 2021-06-24
W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbyła się już dziesiąta edycja tej ważnej konferencji. W konferencji brał udział dr Grzegorz Maśloch, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych...
Zielony Ład w rolnictwie szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych
Data dodania: 2021-06-19
– Aby środowisko naturalne było czyste, a krajobraz piękny, musimy postawić na rolnictwo zrównoważone, a temu modelowi rozwojowemu mogą sprostać tylko gospodarstwa rodzinne, dbające nie tylko o długoterminowe cele, dzięki którym produktywność rolniczej przestrzeni się nie zmniejszy, ale również...
Wyzwania energetyczne na obszarach wiejskich – rola odnawialnych źródeł energii
Data dodania: 2021-06-01
W czerwcowym wydaniu miesięcznika "Gospodarz" ukazał się artykuł Stowarzyszenia poświącony wyzwaniom energetycznym na obszarach wiejskich Pełna treść publikacji
Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development
Data dodania: 2021-05-26
W dniu 27 maja odbyła się międzynarodowa konferencja, ktorej Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym  pt. "Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development " W uroczystym otwarciu konferencji obok przedstawicieli Uczelni oraz gości...
Alternatywą dla bezpośredniego dofinansowania do inwestycji w OZE dla rolników może być ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Data dodania: 2021-05-24
Mechanizm ten przewidziany jest dla płatników podatku rolnego, czyli: właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy samoistnych gruntów; posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST. Ulgę może otrzymać osoba fizyczna, prawna czy podmioty nieposiadające osobowości...
Środki na rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich (rolnicy/osoby fizyczne i gospodarstwa/osoby prawne) -  program „Agroenergia"
Data dodania: 2021-05-24
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw rolnych wskazuje, że  dedykowanym programem mającym na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym jest Program Priorytetowy „Agroenergia”. Program ma...
O OZE na obszarach wiejskich podczas Konferencji Energy week 2021 (24-28 maja)
Data dodania: 2021-05-21
Energy week 2021, 24-28 Maj 2021, to wydarzenie, które jest realizowane jest pod Patronatem Honowowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego Energy Week to projekt, który jest jednym z największych...
Spotkanie w zakresie realizacji projektów OZE przez rolników (w AGROSAD)
Data dodania: 2021-05-20
W dniu 19 maja, odbyło się kolejne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników.   Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw rolnych., podkreślając że...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
Data dodania: 2021-05-14
Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu...
Inwestycje w energetyce odnawialnej na obszarach wiejskich w aspekcie regulacji związanych z planowaniem przestrzennym
Data dodania: 2021-05-12
O inwestycjach w energetyce odnawialnej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w aspekcie regulacji związanych z planowaniem przestrzennym ujęte w aktualnym wydaniu miesięcznika "Gospodarz". Pełna treść artykułu, po kliknięciu na poniższy obrazek.