Konferencja Energia Dla Lubelskiego - Współpraca lokalnej społeczności ważna dla rozwoju OZE i obszarów wiejskich

Konferencja Energia Dla Lubelskiego odbyła się 12 września 2023 r. w Lublinie. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele branży wdrożeni w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz w rozwój lokalnej niezależności – przede wszystkim terenów wiejskich.

 

 

Pierwsze wystąpienia przedstawili Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Województwa Lubelskiego Lech Sprawka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Artur Soboń i Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Łukasz Tomaszewski. Wszystkie wypowiedzi dotyczyły aktualnego stanu, celów i perspektyw rozwoju energii odnawialnej na terenie Polski z wyszczególnieniem województwa lubelskiego.

 

Ważne aspekty dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

Podczas pierwszego panelu eksperckiego „Rewolucja czy ewolucja: jak realizować ekologiczną transformację energetyczną?” ważnym punktem była wypowiedź wójta gminy Żółkiewka. Podczas wypowiedzi wójt wskazał jak odpowiedzieć na obawy lokalnej społeczności dotyczące transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie doświadczenie, pokazanie korzyści oraz wytłumaczenie jak wszelkie technologie działają. Dzięki takim działaniom na przestrzeni ponad dekady w gminie Żółkiewka powstało 13 elektrowni wiatrowych z uznaniem rolników i lokalnej społeczności. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z transformacją energetyczną rolnicy mogli doświadczyć zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a gmina do dalszego rozwoju otrzymuje znaczne korzyści m.in. finansowe.

Kolejną ważną dyskusją w zakresie transformacji obszarów wiejskich było wskazanie na rolę agrofotowoltaiki. Tematyka jest dosyć nieznana na terenie Polski, a przynajmniej mało stosowana. Jako bardzo dobre rozwiązanie zarówno glebowo, jak i energetyczne dla gospodarstw rolnych był to ważny punkt dyskusji. Jak wskazał Piotr Pacek – Prezes Zarządu Zielona Energia, w Polsce na razie nie ma takich inwestycji z wyjątkiem pojedynczych przypadków, a agrofotowoltaika jest rozwiązaniem technologicznym istotnym dla rozwoju OZE i zwiększenia niezależności obszarów wiejskich.

 

Współpraca lokalnej społeczności i rolników istotna dla rozwoju obszarów wiejskich

Drugi panel ekspercki to „Społeczności energetyczne – Współpraca podstawą zielonej transformacji”. Podczas panelu wskazano takie aspekty jak proces przekształcania energetyki centralnej do energetyki rozproszonej przede wszystkim dzięki działaniom na obszarach wiejskich. Współpraca rolników jest kluczowa do rozwoju spółdzielni energetycznych, a co za tym idzie do przekształcania całego systemu elektroenergetycznego.

Podczas tego panelu po raz pierwszy padł ważny aspekt dotyczący stabilności źródeł i roli biogazowni rolniczych jako najstabilniejszego odnawialnego źródła energii. Prezes Zarządu BIO Power Ryszard Rabiega wskazał jak ważna jest produkcja energii kontrolowana na potrzeby własne, które zapewniają biogazownie rolnicze. Lubelszczyzna jako teren rolniczy ma znaczny potencjał, aby rozwinąć funkcjonowanie biogazowni rolniczych jako źródeł ogólnych i sterowanych na jej terenie.

 

Autor: inż. Natalia Aleksiejuk