Podsumowanie prac - Rola zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i ogrodnictwie

Eksperci projektu Energia Dla Wsi uczestniczyli aktywnie już w kolejnym spotkaniu roboczym zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa - CORE TEAM w tematyce przede wszystkim zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa oraz możliwości wprowadzenia takiego modelu zrównoważonego podejścia w polskim rolnictwie.

Wydarzenie podsumowujące zrealizowane prace zespołów roboczych Core Team odbyło się 5 września 2023 r. w Mszczonowie. Na przedstawienie prac przybyli przedstawiciele branży rolniczej i naukowcy.

Podczas jednego z wystąpień dr inż. Mirosław Korzeniowski przedstawił rolę zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i ogrodnictwie wraz z odniesieniem do Krajowego Planu Strategicznego i ekoschematów. W tym zakresie występujący przeprowadził również dyskusję z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas której poruszono tematykę wdrażania ekoschematów przez polskich rolników przywołując dane liczbowe z ich zastosowania. Podczas dyskusji ważnymi aspektami były niepomijalne trendy globalne, które zmierzają do polskiego rolnictwa i ogrodnictwa. Doktor Korzeniowski przywołał istotną kwestię zbudowania strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o możliwości polskich rolników i przewagi konkurencyjne w branży. 

 

Co ważne dla przyszłości rolnictwa, podczas podsumowania prac Core Teamu wyróżniała się tematyka współpraca instytutów badawczych i rolników. Ukazywano szerszy kontekst dla pracy rolników w celu uzyskania dobrze prosperującej współpracy. 

 

Podczas jednej z dyskusji ekspert projektu Energia Dla Wsi Rafał Czaja wskazał kluczowe zmiany wpływające zarówno na branżę rolną, jak i rozwój obszarów wiejskich. Istotnymi zmianami jest najnowsza nowelizacja ustawy o OZE (z sierpnia 2023 r.) dotycząca między innymi linii bezpośrednich, cable poolingu czy spółdzielni energetycznych. Wszystkie zmiany prowadzą do rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, stworzenia lokalnych możliwości dla rolników oraz zwiększenia niezależności energetycznej.