Rolnictwo 4.0 Identyfikacja trendów przyszłości

Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło badania, których celem było przedstawienie trendów rozwojowych i perspektyw w zakresie Rolnictwa 4.0 oraz analiza polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa w tym obszarze. Badanie było prowadzone przez zespół analityczny NCBR oraz przy wsparciu ekspertów z obszaru rolnictwa, w tym Rolnictwa 4.0.

Efektem tych badań jest raport pt. „Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych” który jest dostępny w wersji elektronicznej pod załączonym linkiem.

Raport liczy 91 stron i składa się on z czterech rozdziałów oraz podsumowania i rekomendacji. Pierwsza część raportu poświęcona jest charakterystyce polskiego sektora rolnego, druga roli B+R i efektom ich wdraża­nia, trzecia dotyczy trendów technologicznych. W ostatniej, czwartej części przybliżono polityki publiczne i ich narzędzia nakierowane na wsparcie Rolnictwa 4.0.

 

W rozdziale dotyczącym charakterystyki polskiego rolnictwa znajduje się opis wyzwań jakie stoją przed rolnictwem i agrobiznesem w Polsce oraz wskazanie potrzeby wdrażania nowoczesnych technologii w rolnictwie, prowadzących do Rolnictwa 4.0. W kolejnej części jest też opis trudności związanych z wdrażaniem koncepcji Rolnictwa 4.0. W obu wspomnianych częściach autorzy projektu powołują się na publikacje autorów reprezentujących środowiska naukowe.

 

W dalszej części raportu zawarty jest opis efektów i korzyści wdrażania technologii Rolnictwa 4.0.  Autorzy raportu wymienili korzyści i opisali korzyści: strategiczne, operacyjne, ekonomiczne, rynkowe, środowiskowe oraz spo­łeczne.

 

Raport przedstawia również przykłady technologii 4.0 w polskich przedsiębiorstwach z obszaru rolnictwa. Autorzy raportu wymieniają firmy jak i rozwiązania przez nie oferowane wpisujące się w koncepcję Rolnictwo 4.0.  Wymienione są również rozwiązania opracowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Rozdział ten nie zawiera bardziej obszernego opisu rozwiązań. Autorzy dołączyli odnośniki do stron www wspomnianych w rozdziale firm i projektów badawczych.

 

 

Jeden z rozdziałów dotyczy trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 w Polsce. Autorzy wymienili trzy megatrendy: ekologiczne, społeczne i technologiczne i pokrótce je opisali. W tymże też rozdziale autorzy raportu skupili się na trendach w publikacjach, patentowaniu i w zakresie projektów B+R dofinansowanych w NCBR.

 

Czwarty rozdział raportu dotyczy polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej wobec Rolnictwa 4.0. Autorzy raportu wymieniają takie strategie jak: Agenda na rzecz zrównoważo­nego rozwoju 2030, Europejski Zielony Ład Plan Strategicz­ny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 Strategia „od pola do stołu” Strategia na rzecz bioróżnorodno­ści 2030, których założenia są przesłanką dla wdrażania rozwiązań z zakresu Rolnictwo 4.0.

 

Raport kończy się podsumowaniem w którym też opisano uwarunkowania rozwoju technologii Rolnictwa 4.0 w Polsce oraz rekomendacje w zakresie ukierunkowania wsparcia rozwoju Rolnictwa 4.0.

 

Wspomniany raport jest dostępny pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/rolnictwo-40-identyfikacja-trendow-technologicznych

 

fot. dr inż. Jacek Skudlarski