Aktualności

Wśród mediów rośnie zainteresowanie prowadzonym przez nas badaniem
Data dodania: 2022-07-14
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ostatnimi wydaniami Przemysłu Spożywczego oraz Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego. Informacje publikowane w wyżej wymienionych tytułach pozwalają m.in. na zapoznanie się z cennymi wskazówkami na temat rozwiązań proekologicznych i...
Pilna potrzeba zmniejszenia energochłonności produkcji i redukcja śladu węglowego istotne dla polskiego rolnictwa
Data dodania: 2022-07-06
W wyniku globalnego ocieplenia, na przestrzeni ostatnich 10 lat, średnia temperatura Ziemi wzrosła o 1,09℃ w porównaniu od temperatury z lat 1850–1900. To bardzo niepokojące zjawisko przyczynia się m.in. do powstawania ekstremalnych zjawisk pogodowych, tak niekorzystnych dla sektora rolnego. Według...
Pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbadamy możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich
Data dodania: 2022-06-29
Wychodząc na przeciw potrzebom komunikowanym przez środowiska społeczne z obszarów wiejskich (m.in. rolników, przetwórców), Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) podjęło się realizacji badania dotyczącego możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich.    ...
Energia odnawialna należąca do gminy, jako część lokalnej gospodarki [BADANIA]
Data dodania: 2021-07-02
Nowe badanie wykazały, że programy energetyczne będące własnością społeczności lokalnych przynoszą znaczące korzyści dla środowiska i pozwalają na oszczędności. Raport Korzyści z Energetyki Społeczności został zamówiony przez Radę Hrabstwa Devon (DCC) oraz Partnerstwo na rzecz Energii Południowo-...
Zrównoważone rolnictwo, a cyfryzacja i OZE
Data dodania: 2021-03-23
Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, a w tym obszarów wiejskich i sektora rolnego, udostępniamy Państwu ankietę, której wyniki pomogą określić najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje dla osób przechodzących na zrównoważone rolnictwo (OZE, cyfryzacja, efektywność)....