Zrównoważone rolnictwo, a cyfryzacja i OZE

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, a w tym obszarów wiejskich i sektora rolnego, udostępniamy Państwu ankietę, której wyniki pomogą określić najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje dla osób przechodzących na zrównoważone rolnictwo (OZE, cyfryzacja, efektywność). Jednocześnie wyniki ankiety pozwolą na opracowanie treści merytorycznych, które będą wspierać polskich rolników w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności cyfrowych (AGRISMART). 
 
Ankieta wyświetla się w języku angielskim natomiast w celu wypełnienia ankiety
jest możliwość zmiany języka na polski po prawej stronie.
 
Oto link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3cb57906-2197-31b5-0b2d-a454e22f174a