Ankieta Komisji Europejskiej na temat uproszczeń Wspólnej Polityki Rolnej

Komisja Europejska udostępniła kwestionariusz dotyczący projektu na 2024 r. „Uproszczenie - punkt widzenia rolników”.

 

Celem konsultacji jest zrozumienie obciążenia rolników wynikającego z procedur i przepisów związanych ze wsparciem finansowym w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a także z innych przepisów UE dotyczących żywności i rolnictwa w UE.

Pytania dotyczą źródła obaw i złożoności sposobu, w jaki te polityki i systemy są stosowane w krajach UE, aby określić obszary, w których można by wprowadzić ulepszenia.

Efekty, czyli wyniki ankiety zostaną opublikowane jesienią 2024 r., jako jeden z elementów szczegółowej analizy.

 

Zmiana języka ankiety jest możliwa z prawej strony, w drugiej rubryce "Languages".

ANKIETA