Efektywność energetyczna na obszarach wiejskich - główne wnioski raportu

Eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego opracowali specjalny raport  pt.: „Potencjał finansowania poprawy efektywności energetycznej w polskim rolnictwie”, przygotowany dzięki instrumentowi “the European Investment Bank’s PF4EE Expert Support Facility”.

Dzięki głównym wnioskom przeprowadzonych analiz polscy rolnicy mogą pełniej wykorzystać istniejący potencjał w zakresie redukcji ich obciążeń środowiskowych. Na podstawie analizy, opracowane zostały krótkie broszury, z których można dowiedzieć się więcej o poprawie efektywności energetycznej w takich sektorach jak:

  • produkcjach hodowla i chów trzody chlewnej,
  • produkcjach hodowla i chów bydła mlecznego,
  • produkcjach hodowla i chów drobiu
  • produkcja szklarniowa.

Dodatkowo z materiałów można dowiedzieć się jak sfinansować inwestycje. 

Źródło fotografii: CenyRolnicze.pl

Główne wnioski raportu - Sprawdź jak poprawić efektywność energetyczną w swoim gospodarstwie. Skorzystaj z analizy "Potencjał finansowania poprawy efektywności   energetycznej w polskim rolnictwie  i pobierz fragment analizy dla Twojej produkcji:

Na platformie Agronomist.pl, udostępnione są im m.in. artykuły przybliżające dobre praktyki zrównoważonej produkcji, narzędzia do zarządzania gospodarstwem, jak również narzędzia do oceny wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko naturalne.

Źródło fotografii: filtry-do-wody.info