Pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbadamy możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich

Wychodząc na przeciw potrzebom komunikowanym przez środowiska społeczne z obszarów wiejskich (m.in. rolników, przetwórców), Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) podjęło się realizacji badania dotyczącego możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich.

 

 

Patronat

W świetle wyzwań związanych m.in. z regulacjami prawnymi czy otoczeniem międzynarodowym, kluczowa jest maksymalizacja niezależności energetycznej obszarów wiejskich
i przedsiębiorstw z nimi związanych, a także racjonalizacja zużycia energii i ciepła. Oszacowanie możliwości optymalnego zużycia energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności to dzisiaj fundamentalny element budowania przewagi naszego rolnictwa.

"Obszary wiejskie to ponad 93% terytorium Polski i około 40% ludności kraju. Obszary te w dużym stopniu związane są z produkcją oraz przetwórstwem żywności, dlatego wiedza zarówno o energochłonności gospodarstw rolnych jak i procesów produkcyjnych jest niezwykle istotna dla planowania dalszego rozwoju rolnictwa i wzrostu jego konkurencyjności" - zaznacza Jakub Włodarczyk, ekspert Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, VIVERNO Sp. z o.o.. "Potrzebę takich badań, zgłaszało bardzo wiele organizacji branżowych, skupiających rolników, zakłady przetwórcze i podmioty działające na obszarach wiejskich, dlatego też nasza inicjatywa spotkała się bardzo dobrym przyjęciem ze strony Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Pana Henryka Kowalczyka" - dodaje Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Powołując się na słowa Pana Mariana Wożniaka, pt. "Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce" (POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL 2018, Tom 21, Zeszyt 1 69–84 ISSN 1429-6675) "Konieczne jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opartego na odnawialnych źródłach energii, i związanej z tym poprawy warunków środowiskowych polskiej wsi, a także jakości życia jej mieszkańców".

"Jesteśmy przekonani, że poprzez badania uda nam się wskazać te obszary, których optymalizacja przyniesie maksymalizację efektów modernizacyjnych. Doskonale wiemy już,
że takie modernizacje będą musiały następować, nie tylko w świetle wymogów UE, ale również rosnącej świadomości konsumentów. Celem naszym jest także podkreślenie,
że wynikające z badań obszary modernizacyjne (m.in. termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, linie technologiczne) powinny być wspierane finansowo zarówno poprzez środki krajowe jak i UE, co pozwoli na skuteczne obniżenie energochłonności oraz kosztów operacyjnych, wpływając pozytywnie na poprawę konkurencyjności" - zakończył Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego. Badanie realizowane będzie we współpracy statutowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego z ekspertami SGGW oraz VIVERNO Sp. z o.o.

Badanie w ramach projektu:
 


 

 Udział w badaniu ma charakter anonimowy

Informacje szczegółowe zawarte będą w komunikatach przewodnich kierowanych do poszczególnych organizacji