Energia odnawialna należąca do gminy, jako część lokalnej gospodarki [BADANIA]

Nowe badanie wykazały, że programy energetyczne będące własnością społeczności lokalnych przynoszą znaczące korzyści dla środowiska i pozwalają na oszczędności. Raport Korzyści z Energetyki Społeczności został zamówiony przez Radę Hrabstwa Devon (DCC) oraz Partnerstwo na rzecz Energii Południowo-Zachodniej, będące częścią programu European Local Energy Assistance. W raporcie stwierdzono, że w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MWp dodatkowe korzyści wygenerowałyby dodatkowe 15,9 mln funtów wartości ekonomicznej dla gospodarki Devon. Ta dodatkowa korzyść miałaby pochodzić z wielu obszarów. Istotną częścią współnotowych grup energetycznych jest ich Fundusz Świadczeń Socjalnych z nadwyżkami zainwestowanymi w projekty społeczne i społeczne. Pierwotny fundusz utworzony przez grupę może pozyskać dalsze fundusze na inwestycje w takie projekty, generując dodatkową wartość. Dowody pokazują, że inwestowanie w te projekty społeczne generuje więcej korzyści niż koszty inwestycji. Wreszcie zwrot z inwestycji dla lokalnych udziałowców oznacza, że większe dochody zostaną zatrzymane w lokalnej gospodarce, a nie wyciek do inwestorów zewnętrznych. Ponieważ te pieniądze są wydawane w gospodarce lokalnej, będą generować kolejne rundy działalności gospodarczej, wspierając dodatkowe miejsca pracy. Od projektów fotowoltaicznych po projekty wodne, Devon ma około 25 programów energetycznych społeczności, więcej niż jakikolwiek inny hrabstwo w Anglii – a większość z nich została uruchomiona dzięki wsparciu Rady Hrabstwa Devon i programu Community Energy Accelerator Scheme. Z badania opartego na dowodach wynika, że inwestowanie w lokalne, należące do społeczności projekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych może zapewnić lepszą opłacalność dla lokalnej gospodarki niż kupowanie podobnej energii od tradycyjnego dostawcy komercyjnego. Raport został przygotowany przez konsultantów CAG i jest oparty o metodologię zgodną z Zieloną Księgą Skarbu Państwa w celu określenia korzyści społeczno-ekonomicznych.