Aktualności

Konferencja Energia Dla Lubelskiego - Współpraca lokalnej społeczności ważna dla rozwoju OZE i obszarów wiejskich
Data dodania: 2023-09-18
Konferencja Energia Dla Lubelskiego odbyła się 12 września 2023 r. w Lublinie. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele branży wdrożeni w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz w rozwój lokalnej niezależności – przede wszystkim terenów wiejskich.     Pierwsze wystąpienia przedstawili...
Rolnictwo 4.0 Identyfikacja trendów przyszłości
Data dodania: 2023-09-15
Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło badania, których celem było przedstawienie trendów rozwojowych i perspektyw w zakresie Rolnictwa 4.0 oraz analiza polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa w tym obszarze. Badanie było...
Zwiększona współpraca w zakresie nawadniania  - zrównoważone nawadnianie roślin ogrodniczych
Data dodania: 2023-09-13
Zrównoważone nawadnianie roślin ogrodniczych Jak wynika z danych Instytutu Ogrodnictwa – PIB Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych. Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju zarówno szeroko pojętego rolnictwa, jak i innych działów gospodarki. Oszczędnie...
Ważna każda kropla wody - co rolnicy mogą zrobić w tym zakresie?
Data dodania: 2023-09-08
Inteligentne rolnictwo a zrównoważona gospodarka wodna Jednym z dotkliwych dla rolnictwa skutków zmian klimatycznych są okresowe niedobory wody jak również nagłe, silne opady deszczu powodujące szybki odpływ wody z powierzchni pól. Rolnictwo jako główny użytkownik zasobów wodnych potrzebnych...
Podsumowanie prac  - Rola zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i ogrodnictwie
Data dodania: 2023-09-06
Eksperci projektu Energia Dla Wsi uczestniczyli aktywnie już w kolejnym spotkaniu roboczym zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa - CORE TEAM w tematyce przede wszystkim zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa oraz możliwości wprowadzenia takiego modelu zrównoważonego podejścia w polskim...
Konsultacje - Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej
Data dodania: 2023-09-01
Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w konsultacjach publicznych projektu: Rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji do...
Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej
Data dodania: 2023-08-29
Spółdzielnie energetyczne to formuła prawna, organizacyjna, technologiczna, finansowa i społeczna, która wspiera rozwiązania prosumenta zbiorowego – czyli sytuacji, w której grupa osób i organizacji decyduje się na produkowanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie tą energie...
Konkurs "Kobiety Dla Polskiej Wsi" dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Data dodania: 2023-08-25
Rada kobiet w rolnictwie ogłosiła konkurs dla kobiet, które działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.   Celem Konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które podejmują inicjatywy związane z promocją m.in.: rozwoju gospodarstw rolnych, firm...
Linie bezpośrednie (energetyczne) na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji rolnej
Data dodania: 2023-08-23
Bezpośredni przesył energii ze źródła jej wytworzenia do odbiorcy może być niezwykłym impulsem dla zwiększenia lokalnego wykorzystania energii odnawialnej także na potrzeby produkcji rolnej.   Czym są (elektroenergetyczne)  linie bezpośrednie? Linie bezpośrednie łączyć mają wytwórcę i odbiorcę...
Eksperci Energia Dla Wsi na wydarzeniu XXX Krajowe Dni Ziemniaka  - Potato Poland 2023
Data dodania: 2023-08-21
Krajowe Dni Ziemniaka - Potato Poland to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu promowanie polskiego sektora produkcji ziemniaka. Tegoroczna, trzydziesta edycja Dni Ziemniaka odbyła się w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. w Marianowie koło Łomży. Inicjatorem Potato Poland była...