Aktualności

Potencjał naszego rolnictwa jest dużo wyższy niż dzisiejsze jego osiągi
Data dodania: 2022-04-03
Wyzwania klimatyczne pozostaną z nami na długo, a my musimy się z nimi zmierzyć. Ścieżka dojścia do ostatecznych rozwiązań i tempo zależy od przystosowania się pod normy. Istotne jest zaplanowanie odpowiednich celów na nadchodzące lata. O sukcesie zadecyduje nasze nastawienie i długofalowa...
JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ ROLNIKÓW?
Data dodania: 2022-04-01
Przyszłość rolników to także przyszłość konsumentów. Czy czeka nas postępująca intensyfikacja rolnictwa, w której kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt korporacji przejmie globalny łańcuch żywnościowy? Czy jednak może wreszcie uda się przerwać ten pęd ku monopolistycznym zyskom, a tym samym ocalić...
Ministerstwo rolnictwa i rolnicy oczekują na akceptację planu strategicznego
Data dodania: 2022-04-01
Nowy model wdrażania WPR Plan Strategiczny różni się od wcześniejszych programów rozwoju obszarów wiejskich. Realizuje nowe zasady wdrażania polityki rolnej. Najważniejsze zmiany to większa elastyczność przy programowaniu interwencji, które są lepiej dostosowane do potrzeb sektora oraz konieczność...
Zrównoważona energetyka na obszarach wiejskich - spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data dodania: 2022-03-30
W dniu 29 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano o możliwościach optymalnego rozwoju energetyki lokalnej na obszarach wiejskich. Ważnym elementem były kwestie wspierające rozwój Spółdzielni energetycznych w Polsce - regulacyjne i organizacyjne. Jak podkreślali uczestnicy -...
"Energia dla Wsi" rusza program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników
Data dodania: 2022-03-28
Rusza kolejny projekt ministerstwa skierowany w zrównoważony rozwój rolnictwa. Dofinansowania dotychczas przewidziane były w programie Agroenergia, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ubiegłym roku trwały przygotowania do otworzenia nowego programu dla...
Dotacje na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Data dodania: 2022-03-25
Komisja Budżetowa, która obradowała zdalnie 18 marca, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania niemal 23 mln zł dla samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2022 roku. Najwięcej z tej puli, ponad 18 mln zł, trafi do 164...
4,5 mln zł na realizację projektów społecznych - "Wzmocnij swoje otoczenie"
Data dodania: 2022-03-21
Od dzisiaj startuje kolejna edycja programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, twórca projektu "energiadlawsi.pl", szczególnie rekomenduje tą inicjatywę organizacjom pozarządowym, gdyż idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki...
Europejski Zielony Ład może być impulsem do unowocześnienia polskiego rolnictwa
Data dodania: 2022-03-20
Europejski Zielony Ład jest faktem i rozciąga swoją perspektywę do 2050 roku. Przed polskim rolnictwem wyzwaniem jest optymalizowanie wszelkich procesów technologicznych, tak aby produkować odpowiednią ilość żywności najlepszej jakości. Tym samym Europejski Zielony Ład może być impulsem do...
Możliwe zmiany w dofinansowaniach nawozów do 300 ha
Data dodania: 2022-03-19
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 marca 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie powierzchni, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów. Przyznanie dofinansowania powinno być zwiększone do 300 hektarów. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzony limit,...
150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków
Data dodania: 2022-03-17
O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Komu przysługuje premia? Z premii dla...