ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI „Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń "

 

 19 marca energiadlawsi.pl zaprasza do udziału w konferencji

„Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń”

Szkoła Główna Handlowa, Aula I, budynek C Al. Niepodległości 128

Partner merytoryczny i organizacyjny:

 

  

10.00-16.30

10:00-10:30 Rejestracja uczestników – kawa i herbata

10:30-10:35 Przywitanie gości przez Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak

10:35-10:40 Wystąpienie J.M. Rektora prof. SGH, dr hab. Piotra Wachowiaka

10:40-10:45 Oficjalne otwarcie Konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów - prof. SGH, dr hab. Joannę Wielgórską-Leszczyńską.

10:45-12:15 I panel pt. Społeczno-gospodarcze następstwa zmiany klimatu

moderator prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak (SGH)

Prelegenci:

• Fotosynteza może zapobiec społeczno-gospodarczym skutkom zmiany klimatu, pomóc w rozwoju zielonej energii i optymalizacji produkcji żywności - prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji (SGGW)

• Człowiek-Las-Bioróżnorodność. Współczesne wyzwania dla miast i terenów wiejskich - prof. SGGW, dr hab. inż. Beata Fornal-Pieniak (SGGW)

• Wpływ zmian klimatu na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski - dr Krzysztof Księżopolski ( SGH)

12:15-13:45 II panel pt. Społeczno- gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki

moderator prof. dr hab. Zbigniew Polański (SGH)

Prelegenci:

• Transformacja sektorów gospodarki w kierunku ochrony klimatu szansą na zwiększenie ich efektywności, na budowanie samowystarczalności energetycznej i szansą wzrostu potencjału gospodarczego kraju - dr inż. Tadeusz Bąk (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)

• Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej – dr Grzegorz Maśloch ( SGH)

• Sieci elektroenergetyczne a odnawialne źródła energii - Rafał Czaja (Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

13.45-14.05 Przerwa kawowa

14.05-15.35  III panel pt. Zorientowane środowiskowo sposoby produkcji żywności a zaspokajanie potrzeb konsumenckich

moderator Jerzy Myszkowski ( Prezes Fundacji Green Door )

Prelegenci:

• Zrównoważona produkcja żywności a bezpieczeństwo żywnościowe - główne wyzwania - prof. SGGW, dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW)

• Odpowiedzialne zachowanie konsumenta na rynku żywności - prof. dr hab. Anna Dąbrowska (SGH)

• Opakowanie żywności zgodne z zasadami ochrony środowiska - dr Joanna Karwowska (SGH)

• Wykorzystanie pszczół w monitorowanych ekosystemach - prof. IOPIB, dr hab. Zbigniew Kołtowski (Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy)

15:35-15.45 Zamknięcie Konferencji

15:45-16:45 Lunch (serwowany we foyer auli I - antresola przy auli, gdzie odbywają się obrady).

REJESTRACJA
ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA
PIĄTEK, 15 MARCA, GODZ. 18.00