E-book Rolnictwo 4.0

E-BOOK

ROLNICTWO 4.0

dr inż. Jacek Skudlarski

Materiał ma na celu przedstawienie koncepcji Rolnictwa 4.0 jak również zagadnień i technologii, jakie wynikają z czwartej rewolucji technologicznej, która wkracza do sektora rolnego w Polsce. Założeniem eksperta było przedstawienie treści pozwalających na zrozumienie koncepcji rolnictwa cyfrowego oraz poznanie narzędzi Rolnictwa 4.0 i ich komponentów.

Rolnictwo 4.0 to koncepcja wykorzystująca najnowsze rozwiązania techniczne w produkcji rolnej. Podobnie jak w Przemyśle 4.0, podstawowe trendy w Rolnictwie 4.0 to: automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja. Bardzo pomocne dla wdrażania praktyk zrównoważonej produkcji w gospodarstwach rolnych okazują się rozwiązania techniczne i technologie wpisujące się właśnie w koncepcję Rolnictwa 4.0. Rozwiązania te umożliwiają monitorowanie przebiegu produkcji rolnej oraz dokumentowanie danych dotyczących wykonywanych czynności, zużytych środków do produkcji oraz kosztów i przychodów. Koncepcja Rolnictwa 4.0 oferuje także rozwiązania umożliwiające dopasowanie ilości nawozów, pestycydów oraz wody do potrzeb roślin. W produkcji zwierzęcej Rolnictwo 4.0 dostarcza rozwiązań poprawiających dobrostan zwierząt   oraz optymalizujących zużycie pasz i energii.