Aktualności

Już tylko do 17 czerwca lokalne społeczne projekty w tym z obszarów wiejskich mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach projektu "WzMOCnij swoje otoczenie"
Data dodania: 2022-06-05
Tylko do 17 czerwca trwa nabór wniosków do IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, twórca projektu "energiadlawsi.pl", szczególnie rekomenduje tą inicjatywę organizacjom pozarządowym, gdyż idea programu jest zbliżona do formuły budżetu...
Nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych
Data dodania: 2022-06-01
W ramach PROW 2014–2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia 2022 r. Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomoc na zakładanie zadrzewień śródpolnych odbywa się na następujących zasadach: - Wsparcie jest...
Dłuższe terminy naborów w ARiMR dla podmiotów wdrażających innowacje w rolnictwie
Data dodania: 2022-05-30
W dniu dzisiejszym ARiMR poinformowała o wydłużeniu terminów naborów o dnia 29 czerwca. Wnioski o pomoc należy dostarczyć do centrali ARiMR, tj: złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP przesyłką rejestrowaną, nadaną w...
Rolniku - udostępniamy bezpłatny Kalkulator Projektowania Receptur Słodzonych Produktów Owocowych 
Data dodania: 2022-05-30
Nie słabnie popularność własnych przetworów owocowych (domowe dżemy i konfitury), które przygotowują rolnicy. Dlatego zainspirowani prezentacją podczas ostatniej Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, która odbyła się w dniach 26-27 maja, w której uczestniczyła energiadlawsi.pl, za...
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY - INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA
Data dodania: 2022-05-29
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w maju zaktualizowało Przewodnik Żywność prosto z gospodarstwa - źródłem dochodu rolników Jak zaznaczono. "przed rozpoczęciem lektury przewodnika należy pamiętać, że zapewnienie zgodności oznakowania środka spożywczego z wymaganiami prawa leży w gestii podmiotów...
Już dzisiaj XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw z udziałem ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego
Data dodania: 2022-05-26
Podczas tegorocznej konferencji, realizowanej w dniach 26-27 maja, w której ekspercki udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego - Jakub Włodarczyk oraz Rafał Czaja omawiane będą m.in. osiągnięcia polskich uczelni, instytutów badawczych oraz organizacji  eksperckich...
Tylko do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania - mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.
Data dodania: 2022-05-24
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP....
Szanujmy naszą żywność i ograniczajmy energochłonność jej produkcji w Polsce
Data dodania: 2022-05-19
To kluczowy dla energia.pl przekaz jaki wybrzmiał podczas seminarium "Wyzwania dla branży mięsnej", zorganizowanego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w dniu 19 maja w Warszawie. Jak wskazujemy na naszym portalu, punktem wyjściowym do dyskusji...
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy  o nadchodzących wyzwaniach dla branży mięsnej w Polsce
Data dodania: 2022-05-18
Jak wiemy dyskusje dot. kierunków zmian w polskim rolnictwie w związku ze zmianami klimatycznymi, zmiennym otoczeniem międzynarodowym czy oczekiwaniami polskich rolników są niezwykle potrzebne i powinny budować świadomość wśród coraz szerszego grona odbiorców. Energiadlawsi.pl na bieżąco...