Spotkanie dotyczące wyzwań sektora szklarniowego

Podczas spotkania ekspertów projektu z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami omówione zostały kluczowe wyzwania i kwestie występujące w gospodarstwach o tej specyfice. Głównym wyzwaniem w sektorze jest wpisanie się w wymogi Zielonej Transformacji rozumianej zarówno jako transformacja techniczna (zastąpienie paliw kopalnych) oraz handlowa (ślad węglowy), które mają zapewnić utrzymanie i wzrost konkurencyjności. Działanie takie ma na celu zagwarantowanie, że polskie produkty znajdować się będą wysoko w łańcuchach dostaw - aby polskie szklarnie nie wypadły z lokalnego i regionalnego rynku dostaw.

 

 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele instytucji naukowej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej koncentrujący się na zagadnieniach związanych z ekonomiką sektora. Głównym ekspertem na spotkaniu projektowym był mgr inż. Arkadiusz Mikołajczyk - uznany Audytor Energetyczny ISO 50001.

 

 

Jednocześnie wypracowanie wskaźników i kolejnych działań są kluczowe dla całego sektora, aby lokalne szklarnie mogły korzystać ze środków Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej i dalszego rozwoju w rolnictwie.

Przykładem działania i szukania rozwiązań jest lider Wojciech Dorosz, który wraz z grupą rolników prowadzi dyskusje i szuka rozwiązań w zakresie wyżej wymienionych wyzwań.