DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Z przyjemnością ogłaszamy, że zgodnie z informacją PARP od dnia 25 czerwca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”.

 

Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 10 sierpnia 2024 w systemie LSI.

 

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Dofinansowaniem mogą być objęte:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty),
 • zakupy lub zaprojektowanie nowych technologii,
 • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
 • szkolenia i przekwalifikowanie pracowników.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność na terenie Polski.

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (w zakresie KIS nr 7 GOZ):

 • Zdrowe społeczeństwo
 • Nowoczesne rolnictwo, leśnictwo i żywność
 • Zrównoważone (bio)produkty, (bio)procesy i środowisko
 • Zrównoważona energia
 • Inteligentne budownictwo zeroemisyjne
 • Transport przyjazny środowisku
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia
 • Elektronika i fotonika
 • Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne
 • Automatyzacja i robotyka
 • Przemysły kreatywne
 • Technologie morskie

 

Z UWAGI NA PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE IM. PROF. ŻMIJEWSKIEGO DZIAŁANIA STATUTOWE, WSPIERAMY TAKŻE PODMIOTY W SKŁADANIU WNIOSKÓW.

PROSIMY O KONTAKT:

BIURO@STOWARZYSZENIE-ZMIIJEWSKI.PL