WIĘCEJ O LIDERACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO ENERGIADLAWSI.PL - CEZARY

Cezary Rokicki, jako sadownik i lider projektu Energia dla Wsi, oraz jego grupa rolników podejmują szereg innowacyjnych działań mających na celu modernizację i zrównoważenie rolnictwa. Czarek wykazuje się zaangażowaniem w wykorzystanie najnowszych technologii rolniczych, szczególnie w kontekście wprowadzenia Rolnictwa 4.0. Jego gospodarstwo jest swoistym polem eksperymentalnym, gdzie testowane są nowe technologie we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Przez to, jest nie tylko lokalnym liderem, ale także propagatorem nowoczesnego podejścia do rolnictwa. 

Jego celem jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej w swoim gospodarstwie. Realizuje to poprzez instalację systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Dążenie do produkcji energii z odnawialnych źródeł ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promocji niezależności energetycznej. Zaawansowany system odnawialnych źródeł energii pozwolił na wygenerowanie wielu oszczędności w gospodarstwie.  

 

 

Jego grupa lokalna, składająca się z rolników indywidualnych, również dąży do osiągnięcia niezależności energetycznej w swoich gospodarstwach. Są to przedstawiciele lokalnego samorządu, co może wpływać na promowanie podobnych inicjatyw w regionie. Współpraca z ekspertami i naukowcami odgrywa kluczową rolę w procesie doskonalenia praktyk rolniczych oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 

Poprzez wykorzystanie zrównoważonego nawadniania i stosowanie nowoczesnych technologii, lider i jego grupa przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja budowaniu wspólnoty rolniczej opartej na solidarności i wzajemnym wsparciu, co prowadzi do długoterminowej stabilności gospodarstw oraz wzrostu efektywności produkcji rolnej.