WIĘCEJ O LIDERACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO ENERGIADLAWSI.PL - PIOTR

Piotr Śmiechowski, rolnik i lider projektu Energia dla Wsi, wraz z grupą rolników aktywnie rozwija inicjatywy związane z biogazowniami rolniczymi i gospodarką obiegu zamkniętego. Jego działania koncentrują się na utylizacji odpadów poprodukcyjnych poprzez instalacje biogazowe, które zapewniają prąd i ciepło dla gospodarstw, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Biogazownie przetwarzają odpady organiczne, redukując emisje gazów cieplarnianych i promując niezależność energetyczną. 

Piotr prowadzi biogazownię wraz z ojcem Zbigniewem Śmiechowskim i braćmi, czyli rodziną Śmiechowskich.

 


Biogazownia Śmiechowscy fot. Dariusz Golik

 

Piotr uczestniczy w konsultacjach eksperckich na poziomie Ministerstwa Rolnictwa, przedstawiając potrzeby i wyzwania związane z biogazowniami. Grupa regularnie bierze udział w spotkaniach roboczych, gdzie omawiane są tematy związane z obniżeniem presji środowiskowej i śladu węglowego w produkcji rolnej. Prowadzą także dyskusje w zakresie substratów do biogazowni rolniczych i nowelizacji ustawy o OZE, aby wspierać spółdzielczość energetyczną. Piotr Śmiechowski i jego grupa podkreślają znaczenie dialogu i wymiany wiedzy między różnymi interesariuszami, co prowadzi do bardziej zrównoważonych i efektywnych rozwiązań w rolnictwie. Ich działania wspierają cele środowiskowe, społeczne i gospodarcze, promując zrównoważony rozwój i lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności rolniczych. 

 


Biogazownia Śmiechowscy fot. Dariusz Golik