SZKOLENIA ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO - CZERWIEC 2024

Edukacja rolników jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem, zwiększenie wydajności produkcji rolniczej oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klimatycznych i technologicznych. 

Nowe informacje dotyczące nowoczesnych technologii, technik uprawy, ochrony roślin, a także strategii marketingowych pozwalają rolnikom efektywniej wykorzystywać zasoby, minimalizować straty i osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne. Wprowadzanie innowacji i aktualnej wiedzy przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i poprawy jakości produktów rolnych.

W ramach poszerzania wiedzy zachęcamy do brania udziału w szkoleniach i konferencjach. W poniższej tabeli, prezentujemy listę bezpłatnych webinariów rolniczych organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w czerwcu br.

 

SZKOLENIA ODR

TEMAT DATA GODZINA ORGANIZATOR WIĘCEJ INFORMACJI
Gospodarka pasieczna 05.06.2024 11:00 PODR REJESTRACJA
Prawidłowa gospodarka nawozowa w świetle prawa wodnego i dyrektywy azotanowej, w tym stosowanie i przechowywanie nawozów sztucznych i naturalnych 20.06.2024 12:00 PODR REJESTRACJA
Interwencja - rolnictwo ekologiczne 25.06.2024 09:00 DODR REJESTRACJA
Rozwój rolnictwa społecznego, w tym sieci gospodarstw opiekuńczych 27.06.2024 10:00 DODR REJESTRACJA
Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników nawozowych 21.06.2024 09:00 DODR REJESTRACJA
Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 27.06.2024 10:00 MODR REJESTRACJA
Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2023 - ekoschematy, ekoschematy-dobrostan, normy i wymogi warunkowości 10.06.2024 10:00 WODR REJESTRACJA
Płatności bezpośrednie w 2024 21.06.2024 11:00 WODR REJESTRACJA
Gospodarka wodno0ściekowa oraz postępowanie z odpadami 28.06.2024 09:00 ZODR REJESTRACJA