LIDER PROJEKTU O PROTESTACH ROLNIKÓW ORAZ WSPARCIU LOKALNEGO PRZETWÓRSTWA

Lider projektu Energia dla Wsi Marcin Bańcerowski wyraża swoje poparcie dla polskich rolników i podkreśla znaczenie lokalnej produkcji i przetwórstwa.

 

"W pełni popieramy protesty polskich rolników i uważamy, że najwyższy czas, żebyśmy świadomie spojrzeli na to, jak produkujemy żywność i w konsekwencji, co spożywamy. Pożywienie jest w gronie kilku składników, takich jak woda, powietrze, schronienie, bez których życie jest niemożliwe. Gdy zabraknie jedzenia, wtedy nawet sztuczna inteligencja nam nie pomoże. O tym chyba zapomnieliśmy. [...]

Protesty powinny trwać do momentu zabezpieczenia interesów polskiej żywności oraz urealnienia unijnych przepisów. To kwestie kluczowe. Jednocześnie jako społeczeństwo powinniśmy wprowadzić dialog pomiędzy producentami rolnymi a konsumentami. W interesie każdego Polaka jest to, żeby na naszych stołach była żywność zdrowa, świeża i w dostępnej cenie. Wprowadźmy samozbiory i lokalne przetwórstwo. Nie możemy realnie narzucić cen na wolnym rynku, ale możemy wprowadzić produkty o wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Nie możemy obniżać jakości oferty konkurujących sieci handlowych, ale możemy przygotować konkurencyjne produkty na nasz rynek.

Uważamy, że wśród postulatów powinny być propozycje uproszczenia lokalnego przetwórstwa
i ograniczenia biurokracji. Jednocześnie administracja państwowa i samorządowa może wspierać polskich rolników kupując polskie produkty i prowadząc akcje promocyjne. Takie rozwiązania dadzą szansę na szybki rozwój zdrowej lokalnej żywności. Zamieńmy ilość na jakość.

Dziś wszystko jest w naszych rękach! Czas wrócić do tradycji naszych przodków, do historii naszych domów, gdzie zdrowe jedzenie pochodziło z naszej polskiej ziemi. Rolnicy, jesteśmy z Wami!"

Beata i Marcin

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem i artykułem lidera Marcina Bańcerowskiego:

 

Polski Portal Rolniczy i Konsumencki

 

Polski Portal Rolniczy i Konsumencki

 

Tagi: