Rozwój spółdzielczości rolniczej oraz energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce poprzez uznane organizacje producentów i spółdzielnie energetyczne

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się szkolenie Krajowej Rady Spółdzielczej pt.

Rozwój spółdzielczości rolniczej oraz energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce poprzez uznane organizacje producentów i spółdzielnie energetyczne.

 

Eksperci Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego i projektu Energia Dla Wsi przedstawili szeroki zakres współpracy rolników w formie spółdzielczej podczas szkolenia.

W części spotkania poświęconej Spółdzielniom Energetycznym rozmawiali między innymi o:

 • Czym jest spółdzielnia energetyczna?
 • Celach uzyskania statusu Spółdzielni Energetycznej
 • Zakresie prac w zakresie tworzenia SE
 • Prawnym procesie zakładania spółdzielni energetycznej
 • Przykładowych możliwościach organizacji SE
 • Zarejestrowanych Spółdzielniach Energetycznych w Polsce
 • Aspektach prawnych Spółdzielni Energetycznych
 • Zasadach rozliczeń ze sprzedawcą energii
 • Korzyściach wynikające z założenia SE
 • Modelach prowadzenia działalności przez SE

 

Oprócz technicznych aspektów zakładania i funkcjonowania spółdzielni rolniczej na obszarach wiejskich, eksperci wyjaśnili jak ważne jest znaczenie odnawialnych źródeł energii i rozproszonej energetyki obywatelskiej dla rozwoju współpracy rolniczej i budowania lokalnych rynków energii.

 

 

W części dotyczącej uznanych organizacji producentów eksperci wyznaczeni przez Krajową Radę Spółdzielczą wypowiadali się na temat:

 • Wykorzystania potencjału na obszarach wiejskich poprzez uzyskanie statusu uznanej Organizacji Producentów w formie spółdzielni
 • Czym jest uznana Organizacja Producentów?
 • Celi działania uznanej OP
 • Warunków uzyskiwania statusu uznanej OP i wsparcia finansowego, w tym ze środków UE
 • Trendów rozwoju spółdzielni rolniczych
 • Prawodawstwa w zakresie uznawania OP (sektory, w których można rejestrować uznane OP i ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe; ścieżka postępowania przy uzyskiwaniu statusu uznanej OP – trzy możliwe postępowania)
 • Korzyści finansowych posiadania statusu uznanej OP w formie spółdzielni
 • Wsparcie na tworzenie i rozwój uznanej OP – do 100 tys. Euro rocznie przez 5 lat (łącznie do 500 tys. euro) realizacja Planu Biznesowego uznanej OP – bez konkursów ARiMR
 • Wsparcie inwestycji do 10 mln zł (refundacja 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) – nabory ARiMR (konkursy)
 • Coroczne wsparcie sektorowe do 6% wartości sprzedaży uznanej OP
 • Niższe koszty zakupu środków produkcji dla członków uznanej OP
 • Lepsze warunki sprzedaży produktów rolnych
 • Przykładowe wyliczenia korzyści finansowych (analiza przypadku) i pozafinansowych posiadania statusu uznanej OP w formie spółdzielni
 • Głównych korzyści gospodarczych działania jako uznana OP oraz zrzeszenie OP

 

 

Zapraszamy na drugie szkolenie, które odbędzie się 11.01.2023 r. w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie oraz w formie on-line. Więcej szczegółów oraz rejestracja na stronie: