Współpraca rolników - wprowadzenie do uznanych Organizacji Producentów

O uznanych Organizacjach Producentów

Uznana Organizacja Producentów to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych, gdzie członkami jest przynajmniej 10 producentów rolnych. W uznanej Organizacji Producentów członkami może być również do 20% osób niebędących rolnikami. Główne wymaganie, które musi spełnić uznana Organizacja Producentów to realizacja planu biznesowego.

 

Głównymi celami są:

  • wzmocnienie pozycji rolników na rynku rolnym/rolno-spożywczym,
  • poprawa stabilizacji,
  • poprawa dochodowości.

 

Szansa na rozwój i stabilność dla polskich rolników

Dla rolników działanie w Organizacji Producentów to szansa na ograniczenie kosztów transakcji przy dostarczaniu środków produkcji i uzyskanie lepszych warunków przy wprowadzeniu do obrotów produktów rolnych członków organizacji. Co istotne, wspólne działanie rolników powoduje wzmocnienie zbiorowej siły przetargowej rolników poprzez koncentrację dostaw, skuteczniejszy marketing, wsparcie techniczne i logistyczne dla członków, pomoc w zarządzaniu jakością oraz transfer wiedzy. Rola transferu wiedzy ma ogromne znaczenie w rolnictwie. Wiele informacje, między innymi nowe technologie czy informacje o sposobach na wsparcie finansowe mogą być przekazywane bezpośrednio wśród członków uznanej Organizacji Producentów.

 

Dlaczego współpraca rolników jest ważna?

Obecnie większość gospodarstw rolnych jest rozproszona, o małej skali przebicia i niezależna od siebie. Wraz ze wzrostem pozycji dużych przetwórców i sprzedawców detalicznych, pozycja rolników jako partnerów o odpowiednim potencjale gospodarczym słabnie. Organizacje producentów znacząco wzmacniają siłę przetargową rolników w łańcuchu dostaw, a nawet osiągają efekty „od pola do stołu”.

 

W ramach realizacji celów projektu energiadlawsi.pl pokazujemy, jak ważna jest współpraca rolników. Forma uznanych Organizacji Producentów wciąż się rozwija i posiada ogromny potencjał na obszarze Polski i UE. Dzięki działaniom Krajowej Rady Spółdzielczej ta forma współpracy jest coraz bardziej doceniania. Aby dowiedzieć się więcej o uznanych Organizacjach Producentów zapraszamy do kontaktu z Krajową Radą Spółdzielczą: