Dziesięć najważniejszych trendów, technologii i innowacji w rolnictwie w roku 2024

Dziesięć najważniejszych trendów, technologii i innowacji w rolnictwie w roku 2024

Jakie trendy rozwojowe będą kształtować obraz rolnictwa w 2024 r.? Jakie dominować będą technologie i innowacje w nowym roku? Odpowiedzi na te pytania udziela serwis Startus Insights, który przeprowadził badania wśród blisko 5200 start-upów działających w sektorze Agro na całym świecie.

Oto dziesięć trendów jakie będą się rozwijać w 2024 r.:

 

 

Internet Rzeczy w rolnictwie

Tradycyjne monitorowanie pól poprzez ich objazdy i ocenę wzrokową plantacji jest czynnością praco- i czasochłonną zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych a często nie pozwala na wykrycie wielu zagrożeń występujących w uprawach a to z tego względu że ich wykrycie jest możliwe tylko wtedy kiedy na plantację spojrzymy z lotu ptaka jak również dysponować będziemy danymi liczbowymi odnośnie warunków pogodowych i glebowych.  Warunki pogodowe jak i glebowe mogą być monitorowane za pomocą urządzeń pomiarowych włączonych poprzez Internet do jednej wielkiej sieci określanej mianem Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Należą do nich stacje pogodowe zintegrowane z sensorami umieszczonymi w glebie, na roślinach i na zwierzętach jak również i inne urządzenia pomiarowe. Dzięki rozwiązaniom IoT rolnicy mają dostęp do danych dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych w gospodarstwie i identyfikować obszary problematyczne w stosunkowo krótkim czasie. Jak podkreśla serwis Startus Insights Internet Rzeczy będzie nabierał na znaczeniu w 2024 r. jak i w kolejnych latach.

 

 

O rozwiązaniach jakie wchodzą w skład Internetu Rzeczy można przeczytać w artykule dostępnym pod linkiem:

https://energiadlawsi.pl/internet-rzeczy-w-zrownowazonym-rolnictwie

 

Robotyka w rolnictwie

Jako kolejny z istotnych trendów w rolnictwie serwis Startus Insights dostrzega rozwój robotyki. Trend ten jest odpowiedzią na niedobór siły roboczej, który szczególnie staje się uciążliwy dla gospodarstw produkujących na dużą skalę. Opracowane przez start-upy roboty wykorzystywane są do różnych prac głównie do pielenie, sadzenia (siew) i opryskiwanie. Jednakże trwają też prace nad robotami do zbioru owoców i warzyw. Innym obszarem dla robotyki jest produkcja zwierzęca. Poza robotami do doju krów w produkcji zwierzęcej pojawiają się autonomiczne roboty do zadawania pasz.

 

 

Sztuczna inteligencja  

Sztuczna inteligencja (SI) znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Jednym z sektorów w którym zastosowanie SI znacznie przyspieszy jego rozwój jest rolnictwo. Główne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w rolnictwie to analiza dużych zasobów danych pochodzących m.in. z urządzeń pomiarowych podłączonych do Internetu Rzeczy. SI umożliwia wykonanie analiz na potrzeby prognozowania pogody, szacowania plonów i trendów cenowych, jak również wsparcia rolników w podejmowaniu decyzji.

Serwis Startus Insights wymienia klika start-upów, które wykorzystują SI w swoich produktach. Jeden z nich oferuje rozwiązanie, które analizuje wszelakie dane pochodzące z gospodarstwa w celu identyfikacji czynników ograniczających produkcje rolną. Inne jeszcze rozwiązanie rekomenduje odpowiednią uprawę do danego pola uwzględniając warunki glebowe, pogodowe i inne.

 

 

Drony w rolnictwie

Bezzałogowe pojazdy latające (UAV - Unmanned aerial vehicles) zwane dronami już wykazały swoje zalety również w rolnictwie. Jednym z obszarów zastosowania dronów w rolnictwie jest teledetekcja. Latające nad polami drony rejestrują szerokie spektrum obrazów, od standardowych zdjęć w świetle widzialnym po obrazy wielospektralne. Fotografie wykonane dronami  wykorzystywane są na potrzeby analiz rozwoju plantacji a w dalszej kolejności do planowania nawożenia, ochrony chemicznej i nawadniania.   

Drony okazują się również przydatne na potrzeby monitorowania stad zwierząt znajdujących się na pastwiskach.

Inne zastosowanie dronów to lokalna aplikacja pestycydów, nawozów oraz nasion.

 

 

Rolnictwo precyzyjne

Analitycy z Startus Insights spodziewają się dalszego rozwoju systemów Rolnictwa Precyzyjnego. Systemy te minimalizują lub eliminują szkody dla środowiska wynikające z działalności rolniczej co nabiera istotnego znaczenia w dobie dążenia rolnictwa do rozwoju zrównoważonego.

Rozwiązania Rolnictwa Precyzyjnego umożliwiają stosowanie precyzyjnych dawek środków ochrony roślin, nawozów oraz wody co korzystnie wpływa na produktywność i jakość plonów.

Startus Insights wymienia przykłady start-upów wykorzystujących zdjęcia satelitarne na potrzeby nawożenia i siewu w zmiennych dawkach w systemie Rolnictwa Precyzyjnego.

 

 

Biotechnologia rolnicza

Coraz większe znaczenie w zrównoważonym rozwoju zakładającym ograniczenie zużycia pestycydów odgrywa biotechnologia. Dzięki rozwiązaniom biotechnologicznym powstają rośliny odporne na choroby, szkodniki, suszę oferujące wysokie plony. Inne rozwiązania biotechnologiczne to jak biopestycydy, bionawozy i biotworzywa.

 

Big Data i analityka

Wraz ze wzrostem ilości danych pozyskiwanych m.in. z urządzeń pomiarowych rośnie znaczenie Big Data i narzędzi analitycznych. Narzędzia te są potrzebne do oceny warunków pogodowych, kondycji roślin, efektywności pracy maszyn czy wielkości plonów dzięki czemu można podejmować odpowiednie działania agrotechniczne.

Bogate zasoby danych  (Big Data)  oraz ich analiza za pomocą odpowiednich narzędzi umożliwiają odkrywanie ukrytych wzorców i korelacji pomiędzy różnymi czynnikami a wielkością i jakością plonów a w przypadku produkcji zwierzęcej przyrostem masy zwierząt i wielkością produkcji mleka.

 

 

Rolnictwo o kontrolowanym środowisku

Nieprzewidywalne i ekstremalne zjawiska pogodowe zakłócają przebieg rozwoju roślin w przypadku konwencjonalnego rolnictwa. Ponadto uprawa roślin na pustyniach, w trudnych warunkach glebowych i pogodowych oraz w centrach zaludnionych miast jest bardzo trudna czy wręcz niemożliwa. Rozwiązaniom tych problemów jest rolnictwo o kontrolowanym środowisku w którym roślinom zapewnia się odpowiednie oświetlenie, temperaturę, ilość wody i składników odżywczych. Uprawa roślin w kontrolowanym środowisku dotyczy szklarni oraz farm wertykalnych.

Popularność zyskują zaawansowane technologie, takie jak hydroponika i aeroponika, obejmujące bezglebową uprawę roślin w roztworach lub we mgle bogatych w składniki odżywcze. Perspektywiczną technologią jest akwaponika, w koncepcji której w jednym środowisku rośliny i ryby. Ryby dostarczają roślinom składniki odżywcze, a rośliny oczyszczają wodę dla ryb.

Serwis Startus Insights podaje kilka przykładów start-upów, które wdrażają hydroponikę i aeroponikę w postaci farm wertykalnych. Farmy wertykalne powstają również w Polsce.

 

Rolnictwo regeneracyjne

Tradycyjne praktyki rolnicze w uprawie roślin wiążą się z jednej strony nadmiernym zagęszczeniem gleby z drugiej zaś jej erozją. Dotychczas stosowane zabiegi powodują że gleba nie ma dostatecznego czasu by się zregenerować do kolejnego sezonu uprawowego. Odpowiedzią na ten stan jest rolnictwo regeneratywne będące modelem produkcji rolnej, który podnosi żywotność gleby i zwiększa jej potencjał do wychwytywania z atmosfery CO2, poprawia ilość i jakość plonów, pozwalając oszczędzać wydatki na nawozy i środki ochrony roślin. Rolnictwo regeneracyjne sprzyja sekwestracji dwutlenku węgla w uprawach, przekształcając je w pochłaniacze dwutlenku węgla.

 

Technologie łączności

Inteligentne rolnictwo w dużym stopniu opiera się  na technologiach łączności. Znaczenia nabierają łącza szerokopasmowe i komunikacja satelitarna. Ważną rolę w integracji czujników Internetu Rzeczy, maszyn, urządzeń i robotów rolniczych odgrywać będzie sieć 5G. Dostępna sieć szybkiego Internetu umożliwia sprawne monitorowanie procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych co pozwala rolnikom podejmować efektywne decyzje. Technologie łączności stanowią podstawę dla funkcjonowania Internetu Rzeczy.

 

 

Podsumowanie

Sektor rolnictwa przechodzi znaczący postęp technologiczny, szczególnie w krajach rozwiniętych. Rozwiązania inteligentnego rolnictwa umożliwiają osiągnięcie opłacalności produkcji żywności. Jest to możliwe poprzez oszczędności w zużyciu środków do produkcji oraz energii dzięki danym dotyczącym przebiegu procesów produkcyjnych.

Dzięki urządzeniom Internetu Rzeczy, systemom autonomicznym i robotom autonomicznym możliwe jest zdalne monitorowanie procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych jak również sterowanie nimi.

Przedstawione trendy będą kształtować obszar nowoczesnego rolnictwa. W trendy te wpisywać się będą start-upy, które opracowują innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie.

Publikacja Startus Insights przedstawiająca trendy w rolnictwie w 2024 r. na podstawie której przygotowano niniejszy artykuł  jest dostępna pod linkiem:

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/agriculture-trends-innovation/

 

 

dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie