JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ GLEBY? - PODSUMOWANIE KONFERECJI

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja rolnicza zorganizowana przez Agrosimex zatytułowana:

Jak wykorzystać potencjał gleby?

Podczas konferencji, podzielonej na trzy segmenty, specjaliści od gleby wypowiadali się na temat znaczenia gleby i możliwościach wzmacniania jej żyzności.

 

 

Pierwsza część spotkania poświęcona była analizie gleby, poruszone były między innymi tematy takie jak:

 • Funkcje gleby
 • Dlaczego warto wykonywać analizy gleby?
 • Korzyści wynikające z wykonania badania gleby
 • Metody analizy gleby (rolnicza i ogrodnicza)
 • Odczyn gleby

 

W czasie drugiego wykładu omówiono:

 • Żyzność gleby
 • Degradację glebowej materii organicznej
 • Role próchnicy w glebie
 • Procesy rozkładu materii organicznej w glebie
 • Strukturę gruzełkowatą gleby
 • Wapń i jego role w glebie
 • Kwasowość gleby
 • Jak aktywować życie biologiczne w glebie?

 

Ostatnia część spotkania poświęcona była szkodnikom glebowym, skupiono się na metodach zwalczania poszczególnych szkodników:

 • Rzepaku ozimego (Pchełka rzepakowa, Śmietka kapuściana)
 • Kukurydzy (Drutowce, Stonka kukurydziana)
 • Ziemniaka (Drutowce, Stonka ziemniaczana)

 

 

Informacje podsumowujące kluczowe aspekty konferencji:

 • Gleba pełni kluczową rolę w dostarczaniu składników odżywczych roślinom, wspomagając ich wzrost i rozwój.
 • Gleba stanowi naturalne środowisko dla mikroorganizmów, które pomagają w procesach glebowego ekosystemu.
 • Analiza gleby pozwala dokładnie ocenić zawartość składników odżywczych, co umożliwia precyzyjne dostosowanie nawożenia.
 • Identyfikacja pH gleby jest kluczowa dla wyboru odpowiednich roślin, ponieważ różne gatunki preferują różne odczyny glebowe.
 • Żyzność gleby zależy od składników odżywczych, struktury gleby oraz zdolności do utrzymania wody.
 • Właściwa żyzność gleby wspomaga rozwój roślin i zwiększa odporność na szkodniki.
 • Zrównoważone praktyki mogą zahamować degradację materii organicznej, utrzymując zdolność gleby do utrzymania składników odżywczych.
 • Próchnica poprawia strukturę gleby, zwiększa jej pojemność retencyjną wody oraz wpływa na aktywność mikroorganizmów.
 • Struktura gruzełkowata wpływa na przepuszczalność wody i korzeni roślin, co determinuje zdolność gleby do produkcji.
 • Mikroorganizmy glebowe są kluczowe dla rozkładu materii organicznej i dostępności składników odżywczych; ich aktywacja wspiera zdrową glebę.
 • Właściwy płodozmian, wczesny siew i ograniczanie zachwaszczenia to kilka z możliwych metod przeciwdziałaniu szkodnikom.