Aktualności

Koncepcje przedstawione Ministerstwu
Data dodania: 2021-04-15
W ramach prac Stowarzyszenia nad rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich, przedstawione zostały koncepcje rozwiązań pozwalające ukierunkowanie dalszych prac. W postulatach wskazywanych przez Stowarzyszenie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących Polskiego Zielonego Ładu...
Środki na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla rozwoju wsi
Data dodania: 2021-04-13
Z informacji uzyskanych przez nasze Stowarzyszenie wynika, że zwiększone mają zostać środki dla rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach unijnego instrumentu "Odbudowy i Zwiększania Odporności". Polska może liczyć w ramach tego Instrumentu na prawie 60 mld euro, z czego ok. połowa to mają być środki...
Projekt eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach
Data dodania: 2021-04-07
Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy. To przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie...
Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO
Data dodania: 2021-03-31
30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy organizacyjne,...
Zrównoważone rolnictwo, a cyfryzacja i OZE
Data dodania: 2021-03-23
Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, a w tym obszarów wiejskich i sektora rolnego, udostępniamy Państwu ankietę, której wyniki pomogą określić najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje dla osób przechodzących na zrównoważone rolnictwo (OZE, cyfryzacja, efektywność)....
EIP-AGRI Energia odnawialna w gospodarstwie rolnym: Raport końcowy
Data dodania: 2021-03-11
Streszczenie publikacji (w języku oryginalnym): Na obszarach wiejskich wytwarza się wiele różnych form energii odnawialnej, od źródeł wiatrowych, słonecznych i geotermalnych po różne formy bioenergii. Wiele instalacji małej i średniej skali stwarza możliwości nowej współpracy w zakresie produkcji,...
Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiej wsi
Data dodania: 2021-03-05
4 marca 2021 roku wiceminister Ryszard Bartosik wziął udział w panelu eksperckim pod tytułem „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiej wsi”. Wydarzenie w ramach Dialogu Obywatelskiego, w formule online zorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z...
Odnawialne źródła energii pobudzają rolnictwo
Data dodania: 2021-02-26
Odnawialne źródła energii oferują wielkie możliwości dla rolnictwa. Według ADEME (Francuska Agencja ds. Środowiska i Zarządzania Energią) generują prawie 1,4 mld euro, czyli równowartość 2% obrotów sektora rolnego. Według raportu ADEME rolnictwo stanowi 20% krajowej produkcji energii odnawialnej we...
Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich
Data dodania: 2021-02-11
W dniu 10 lutego w ramach działań statutowych Stowarzyszenia we współpracy z lokalnymi środowiskami samorządowymi i rolniczymi odbyło się spotkanie oraz warsztat dot. warunków rozwoju OZE i aktywnego włączania lokalnych społeczności w tym lokalnych rolnikow w budowanie incjatyw energetycznych....
Spółdzielnia energetyczna - NOWY PODMIOT NA LOKALNYM RYNKU ENERGII – SZANSA ROZWOJU DLA GMIN I ICH SPOŁECZNOŚCI
Data dodania: 2021-01-29
Prezentujemy Państwu artykuł z cyklu: "Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich". Material ukazał sie na łamach "Poradnika Samorządowego - Gospodarz", opracowany przez dr Grzegorza Maślocha - Członka Rady Programowej Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof....