Niskoemisyjny wodór produkowany w gospodarstwach rolnych?

Obecnie wodór pozyskiwany jest głównie z gazu ziemnego, który stanowi prawie 3/4 rocznej światowej produkcji wodoru na potrzeby własne. Ze względu na kryzys w sektorze energetycznym, wywołaną sytuacją polityczną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie i rosnące ceny surowca, gaz ziemny staje się to coraz mniej opłacalny. To powoduje chęć znalezienia korzystniejszej alternatywy. 

Rozwój i znaczenie fotowoltaiki i turbin wiatrowych w transformacji energetycznej Polski stale rośnie i szacuje się, że w 2030 roku mają stanowić ponad 30 proc. mixu energetycznego. Niestabilna praca tych źródeł oraz trudności z magazynowaniem wyprodukowanej przez nie energii powoduje, że nieskoemisyjny wodór może okazać się niezbędny do prawidłowego i stabilnego funkcjonowania sieci energetycznych. 

Jak podaje portal farmer.pl, proces elektrolizy przeprowadzony przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, sprawi, że produkcja wodoru będzie bezemisyjna i neutralna dla klimatu. Z tego też względu rozwiązanie to stosuje się również w rafineriach, gdzie zielony wodór wykorzystywany w procesach rafineryjnych sprawia, że tradycyjne paliwa wywarzane z ropy naftowej stają się mniej emisyjne. 

 

Pozyskiwanie wodoru z biomasy

Innym źródłem pozyskiwania zielonego wodoru jest biomasa. Sprawia to, że możliwe jest rozwinięcie tej technologii w sektorze rolnym.

Jak możemy się dowiedzieć z portalu farmer.pl, firma Global Hydrogen opracowała innowacyjny sposób pozyskiwania zielonego wodoru bez wytwarzania CO2.

"Reaktor mPowerH2-300 będzie potrzebował ok. 5 t biomasy dziennie do wyprodukowania wystarczającej ilości czystego, zielonego gazu syntezowego potrzebnego do odseparowania ok. 300 kg zielonego wodoru dziennie. Dokładna ilość biomasy zależeć będzie od wartości kalorycznej biomasy." - czytamy w artykule farmer.pl.

Model reaktora posiada niewielkie wymiary co daje możliwość produkcji czystego wodoru na miejscu jego wykorzystania i tym samym zmniejsza koszty związane z jego przesyłem. 

 

Czy możliwy jest rozwój tej technologii w rolnictwie?

Każda biomasa może stać się potencjalnym paliwem stosowanym do wytwarzania zielonego wodoru. Jedynym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie biomasy, ponieważ liczą się przede wszystkim odpowiednie właściwości fizyczne surowca, takie jak rozmiar czy wilgotność maksymalna. 

Jeżeli gospodarstwo rolne generuje stale źródło biomasy, może ona być przeznaczona do produkcji gazu syntezowego - H2/CO. Gaz CO mógłby służyć do dosuszania biomasy, natomiast wodór do napędzania ciężkiego sprzętu rolniczego lub w miarę rozwoju gospodarki wodorowej, zostać przeznaczony do sprzedaży.

 

„Mając na uwadze to, jak istotna jest rola obszarów wiejskich w procesie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, jako Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW widzimy ogromny potencjał w wykorzystaniu biomasy jako odnawialnego paliwa do produkcji energii, w tym również do produkcji wodoru.” - mówi Weronika Robionek ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, przewodnicząca Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.

 

Źródło: Farmer