Rozmowa o spółdzielniach energetycznych z dr. Grzegorzem Maślochem - Polskie Radio, audycja "AgroFakty"

Dzisiaj, tj. 9 września o godzinie 5:32 na kanale pierwszym Polskiego Radia w audycji "AgroFakty" wystąpił w rozmowie z Panem Redaktorem Dariuszem Kwiatkowskim, ekspert Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, koordynator projektu energiadlawsi.pl - dr Grzegorz Maśloch. 

Tematem rozmowy były nowe szanse rozwojowe polskiej wsi, poprzez lokalne inicjatywy energetyczne - "spółdzielnie energetyczne"

Polskie Radio - AgroFakty 

Dr Maśloch wytłumaczył także w jakim celu organizowane są specjalne szkolenia dla samorządów w zakresie "spółdzielni energetycznych" oraz jakie korzyści wynikają z zakładania spółdzielni energetycznych, jako nowej formy aktywizacji obszarów wiejskich.

fot. energiadlawsi.pl, dr Grzegorz Maśloch oraz Redaktor Dariusz Kwiatkowski podczas rozmowy

Wstęp do wywiadu od Redaktora Kwiatkowskiego:

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego organizuje bezpłatne warsztaty on-line dla samorządów dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Trwa nabór zgłoszeń. Szkolenia będą realizowane w dniach od 21 września do 18 października dla gmin z 16 województw. Dzieje się tak w ramach projektu "Agro OZE Energia" realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Wicepremier, Minister Rolnictwa - Henryk Kowalczyk - redaktor Dariusz Kwiatkowski.

WYWIAD:

Red. D. Kwiatkowski: Jaka idea przyświeca zorganizowaniu warsztatów?

G. Maśloch: - Spółdzielnie energetyczne jest to nowa forma prawna, która daje ogromne możliwości funkcjonowania na rynku energii. Z naszych obserwacji i współpracy z samorządami oraz rolnikami dostrzegamy ogromną barierę wiedzy w tym zakresie. Stąd też pomysł i idea zorganizowania takiego szkolenia dla samorządów, które w naszym odczuciu powinny stać się kreatorami czy też opiekunami nowych form prawnych jakimi są spółdzielnie energetyczne. 

D.K.: Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?

G.M.: - Tak oczywiście, gmina jako podmiot może być członkiem/ założycielem spółdzielni energetycznej. Czy to tworząc tą spółdzielnię z innymi gminami czy też z podmiotami, które funkcjonują na jej obszarze. My tutaj widzimy też rolę gminy jako takiego koordynatora, opiekuna czy też podmiot, który doradza i wspiera inne podmioty/ przedsiębiorstwa/ gospodarstwa domowe/ rolników w całym procesie zakładania spółdzielni energetycznych. 

D.K.: Jakie korzyści wynikają dla gminy i społeczności lokalnych z założenia spółdzielni energetycznej?

G.M.: - Po pierwsze jest to możliwość produkcji energii na własne potrzeby co przy dzisiejszych cenach i tego co się dzieje na rynku energii jest oczywiście kluczowe. W szerszej perspektywie to jest podmiot, który pozwala zmierzać ku samowystarczalności i autonomii energetycznej danej gminy i społeczności lokalnej. Kwestie związane z poprawą jakości środowiska naturalnego - czy to będą urządzenia fotowoltaiczne, czy inne bezpieczne źródła. I też oczywiście budowania infrastruktury, która będzie przez tą społeczność lokalną zarządzana i będzie ich własnością. - mówi dr Maśloch.

D.K.: W tej chwili trwa rekrutacja zainteresowanych samorządów. Skąd można czerpać wiedzę z tego jak można zapisać się na to szkolenie?

G.M.: - Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: stowarzyszenie-zmijewski.pl lub spoldzielnia-energetyczna.pl

Zapraszamy do wysłuchania - 

Źródło: Polskie Radio