Zrównoważone obszary wiejskie, OZE oraz Rolnictwo 4.0 - rozmowa ekspertów Energia Dla Wsi

Wczoraj, tj. 31. sierpnia odbyła się rozmowa z ekspertami - liderami projektu Energia Dla Wsi (energiadlawsi.pl)- mgr. Rafałem Czają oraz dr. Grzegorzem Maślochem. Nasi eksperci wskazywali na możliwość aktywizacji obszarów wiejskich poprzez samoorganizowanie się społeczności i rozwijanie lokalnych kompetencji. Wywiad był też jednym z elementów wpisujących się w działania promujące nasz projekt. Wywiad był również elementem działań wspierających komunikację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządów czy Organizacji Rolniczych w zakresie transformacji obszarów wiejskich.

dr Grzegorz Maśloch, SGH - ekspert energiadlawsi.pl

Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego