Aktualności

Inwestycje w energetyce odnawialnej na obszarach wiejskich w aspekcie regulacji związanych z planowaniem przestrzennym
Data dodania: 2021-05-12
O inwestycjach w energetyce odnawialnej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w aspekcie regulacji związanych z planowaniem przestrzennym ujęte w aktualnym wydaniu miesięcznika "Gospodarz". Pełna treść artykułu, po kliknięciu na poniższy obrazek.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK ROZWOJU  LOKALNEGO I REGIONALNEGO
Data dodania: 2021-04-26
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na: Debatę realizowana w formule "on-line" ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK...
Spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników
Data dodania: 2021-04-21
W dniu 21 kwietnia w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się merytoryczne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka.   Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw.,...
Koncepcje przedstawione Ministerstwu
Data dodania: 2021-04-15
W ramach prac stowarzyszenia nad rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich, przedstawione zostały koncepcje rozwiązań pozwalające ukierunkowanie dalszych prac. W postulatach wskazywanych przez stowarzyszenie ministerstwu rolnictwa rozwoju wsi dot. Polskiego Zielonego Ładu zostały...
Środki na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla rozwoju wsi.
Data dodania: 2021-04-13
Z informacji uzyskanych przez nasze Stowarzyszenie wynika, że zwiększone mają zostać środki dla rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach unijnego instrumentu "Odbudowy i Zwiększania Odporności". Polska może liczyć w ramach tego Instrumentu na prawie 60 mld euro, z czego ok. połowa to mają być środki...
Projekt eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach
Data dodania: 2021-04-07
Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy. To przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie...
Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO
Data dodania: 2021-03-31
30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy organizacyjne,...
Zrównoważone rolnictwo, a cyfryzacja i OZE
Data dodania: 2021-03-23
Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, a w tym obszarów wiejskich i sektora rolnego, udostępniamy Państwu ankietę, której wyniki pomogą określić najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje dla osób przechodzących na zrównoważone rolnictwo (OZE, cyfryzacja, efektywność)....
EIP-AGRI Energia odnawialna w gospodarstwie rolnym: Raport końcowy
Data dodania: 2021-03-11
Streszczenie publikacji (w języku oryginalnym): Na obszarach wiejskich wytwarza się wiele różnych form energii odnawialnej, od źródeł wiatrowych, słonecznych i geotermalnych po różne formy bioenergii. Wiele instalacji małej i średniej skali stwarza możliwości nowej współpracy w zakresie produkcji,...
Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiej wsi
Data dodania: 2021-03-05
4 marca 2021 roku wiceminister Ryszard Bartosik wziął udział w panelu eksperckim pod tytułem „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiej wsi”. Wydarzenie w ramach Dialogu Obywatelskiego, w formule online zorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z...

Mecenas projektu