Rozwój zrównoważony

oraz odnawialne źródła energii
w polskim rolnictwie

zapisz się do newslettera

Strona główna

 • nasze
  główne cele

   
 • Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

 • Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa

 • Nowe formy działalności na obszarach wiejskich

 • Wzrost poziomu życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i stanu środowiska naturalnego

 • Budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi

 • Kultywowanie tradycji i lokalnej kultury​

aktualności

Rolnictwo 4.0 Identyfikacja trendów przyszłości
Data dodania: 2023-09-15
Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło badania, których celem było przedstawienie trendów rozwojowych i perspektyw w zakresie Rolnictwa 4.0 oraz analiza polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa w tym obszarze. Badanie było...
Agrofotowoltaika - nowa możliwość dla polskich rolników? Przybliżamy najnowsze badania z Danii
Data dodania: 2023-08-04
Agrofotowoltaika (APV) to podwójne wykorzystanie gruntów poprzez połączenie produkcji rolnej i systemów fotowoltaicznych (PV). Ogólna idea polega na instalowaniu paneli słonecznych na gruntach rolnych przeznaczonych pod uprawę roli i hodowlę zwierząt. Taka synergia może umożliwić zarówno uprawom,...
Efektywność energetyczna na obszarach wiejskich - główne wnioski raportu
Data dodania: 2023-07-12
Eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego opracowali specjalny raport  pt.: „Potencjał finansowania poprawy efektywności energetycznej w polskim rolnictwie”, przygotowany dzięki instrumentowi “the European Investment Bank’s PF4EE Expert Support Facility”. Dzięki głównym wnioskom...

nasze aktywności


 • szkolenia zawodowe
 • inicjatywy edukacyjne
 • programy dla samorządów
 • programy dla przemysłu spożywczego
 • programy dla rolnictwa
 • badania naukowe
 • organizacja konferencji
 • akcje promocyjne

Foto

Nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość życia na terenach wiejskich to nie konflikt, ale synergia.


Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

W ten sposób staramy się wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.