WAŻNE! - Rolnicy, przedsiębiorcy na obszarach wiejskich, zbliża się termin składania wniosków uprawniających do obniżenia cen energii elektrycznej.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych ze zużyciem powyżej:

  • 2 MWh - gospodarstwa domowe;
  • 2,6 MWh - osoby niepełnosprawne;
  • 3 MWh - rolnicy i rodziny z Kartą Dużej Rodziny.

Gospodarstwa domowe (2 MWh), aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

 

Wniosek (wzór z Rozporządzenia) dostępny jest TUTAJ

 

Szczegółowo pisaliśmy o tym we wcześniejszym artykule - link.

Źródło: energiadlawsi.pl, gov.pl