Ustawa ograniczająca wzrost cen energii elektrycznej - jakie korzyści mają z niej rolnicy?

W poprzednim tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa przewiduje wsparcie m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Nowe przepisy wprowadzają trzy różne limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia energii elektrycznej. Rachunki mieszczące się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny prądu po przekroczeniu limitu będą rozliczane według zamrożonych stawek. Nadwyżka będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2MWh na rok, natomiast dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh. Limit dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników wynosi 3 MWh. 

Gospodarstwa znajdujące się w limicie 2MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Natomiast te gospodarstwa, które znajdują się w zwiększonym limicie, powinny złożyć odpowiednie oświadczenie oraz, jeżeli jest to akurat konieczne, dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:

  • Rodziny wielodzietne, uprawnione do 3 MWh. Powinny złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty)
  • Rolnicy, uprawnieni do limitu 3MWh, powinni złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu do dostawcy energii oraz kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok (w oświadczeniu należy podać numer decyzji).

Fot. dr Jacek Skudlarski - ekspert energiadlawsi.pl

 

Źródło: gov.pl