Poprawki nowelizacji ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wciąż jest w toku wprowadzania poprawek.

Po przyjęciu ustawy w Sejmie projekt trafił do Senatu, gdzie został rozpatrzony w dniu 28 lipca 2023 r. Nowelizacja ustawy o OZE została przyjęta zalecając wprowadzenie poprawek. Są to kolejne kroki w stronę wprowadzenia zmian w zakresie odnawialnych źródeł energii i już wkrótce można będzie spodziewać się zmian.

 

Cable pooling

Co to jest cable pooling można przeczytać w naszym artykule - ENERGIADLAWSI.PL

Kluczowa poprawka dotyczy wpółdzielenia przyłącza i optymalizacji OZE - takie działanie wesprze przede wszystkim instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne. Wprowadzane zmiany mogą usprawnić infrastrukturę sieciową, co może zwiększyć rozwój inwestycji. Poprawka wypływająca z Senatu opisuje dzielenie się przyłączem do sieci między innymi w zakresie występowania o warunki przyłączeniowe.

 

 

Klastry energii

Poprawki nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczą również doprecyzowania zasad działalności klastrów energii i wprowadzenia systemowych rozwiązań, które rozwiną zainteresowanie wśród inwestorów do działalności w ramach tego rodzaju podmiotów.

 

Wyczekiwana nowelizacja

Nowelizacja wprowadza wiele zmian, jednak dla projektu energiadlawsi.pl jednymi z najważniejszych zmian będą nowe regulacje dotyczące zasady działania spółdzielni energetycznych. Zakres funkcjonowania zostanie poszerzony o obrót i magazynowanie energii z biogazu i biometanu. To nie jedyne zmiany dotyczące produkcji i dystrybucji biometanu. Będzie on mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego, przy czym biometan będzie musiał spełniać wymagania jakościowe określone w Prawie energetycznym. 

Sugerowane poprawki trafią ponownie do Sejmu. Efektów nowelizacji ustawy o OZE będzie można spodziewać się już wkrótce. Zatwierdzona nowelizacja będzie szczegółowo opisana na naszej stronie.