Cable pooling - co to jest i dlaczego jest to potrzebne?

Cable pooling to zastosowanie jednego przyłącza dla hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii, złożoną z co najmniej dwóch różnych źródeł wytwórczych, wzajemnie się uzupełniających.

 

Biorąc pod uwagę polskie warunki klimatyczne, najczęściej rozważa się łączenie farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Turbiny wiatrowe wytwarzają najwięcej energii w miesiącach zimowych, natomiast fotowoltaika swoje szczyty osiąga w miesiącach letnich (Wykres 1.). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na średnie dobowe przesunięcie dużych prędkości wiatru na godziny nocne, kiedy energia słoneczna nie jest pozyskiwana. Zastosowanie cable pooling pomogłoby zoptymalizować wykorzystanie energii z wiatru i słońca oraz zwiększyć stabilność pracy odnawialnych źródeł energii. Technologia dodatkowo wydaje się być świetnym rozwiązaniem dla spółdzielni i klastrów energii tworzonych w gminach, które dążą do samowystarczalności energetycznej.

 

Cable pooling w Polsce – jakie możliwości? | enerad.pl

Wykres 1. Średnia produkcja energii elektrycznej z PV i turbin wiatrowych w poszczególnych miesiącach. (enerad.pl)

 

Wykorzystanie wiatru i Słońca to nie jedyne rozwiązanie możliwe w Polskich warunkach. Zastosować można również biogazownie, które szczególnie w gospodarstwach rolnych spełnić mogę założenia gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie wszelkie odpady rolno – spożywcze (jak gnojownica) posłużą do wytworzenia energii.

 

Zobacz również: https://energiadlawsi.pl/korzysci-z-posiadania-biogazowni-lepiej-wybrac-...

 

Po co nam cable pooling?

W ostatnich latach zauważamy dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. W ciągu niecałych ośmiu lat przyłączono dodatkowe 16,4 GW mocy zainstalowanej z OZE (2015 rok - 7 GW; kwiecień 2023 - 23,4 GW). Na tak dynamiczny rozwój nie były przygotowane sieci elektroenergetyczne. Duże obciążenia generowane w szczytowych momentach przez aktualnie przyłączone instalacje OZE, spowodowało znaczący wzrost odmów przyłączenia nowych mocy odnawialnych źródeł energii. Spowoduje to znaczące zahamowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w najbliższych latach.

 

Źródło: wysokienapięcie.pl

 

Dlatego też, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad przepisami, które mają na celu optymalizację istniejących możliwości sieciowych oraz zapewniających możliwość rozwoju innowacyjnych rozwiązań technicznych. Celem zmian w przepisach byłoby zapewnienie odpowiednich zdolności do przyłączenia nowych mocy z OZE. Jednym z rozwiązań technologicznych, które bierze pod uwagę MKiŚ i które byłoby w stanie zapewnić te zdolności jest właśnie cable pooling.