Podsumowanie debaty „Zrównoważony wymiar produkcji: Jak wykorzystać narzędzia transformacji obszarów wiejskich?"

Wczoraj, tj. 17 kwietnia, o godzinie 14:30 odbyła się debata „Zrównoważony wymiar produkcji: Jak wykorzystać narzędzia transformacji obszarów wiejskich?". Wśród panelistów byli eksperci projektu Energia Dla Wsi - dr Grzegorz Maśloch (SGH), dr inż. Jacek Skudlarski (SGGW) oraz Tomasz Marzec (UAM). W dyskusji brali udział również dr inż. Mirosław Korzeniowski (Agroekoton) i Piotr Śmiechowski (Gospodarstwo rolne BIOGAZ TZ Śmiechowscy). Moderatorem debaty był Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

 

   

Zapis z transmisji dostępny jest już na naszym kanale YouTube - link

 

Dr Grzegorz Maśloch zaznaczył, że według różnych badań ponad 80% Polaków akceptuje odnawialne źródła energii oraz chętnie widzą je u siebie. Zauważył, że tę akceptację i chęć inwestowania w OZE w Polsce pokazuje sam wzrost liczby prosumentów.
"W 2019 roku mieliśmy około 200 tys. prosumentów, a dzisiaj mamy ich 1,2 mln. Oznacza to, że w tym zakresie wypełniliśmy już nasze zobowiązania do 2030 roku i jako społeczeństwo jesteśmy w stanie szybko się przystosować i czerpać korzyści z OZE. Teraz głównym wyzwaniem rolników, przedsiębiorstw i JST jest przystosowanie energetyki odnawialnej do potrzeb własnych biznesów w takich sposób, aby gospodarstwa i biznesy stały się w pełni samowystarczalne energetyczne." - podkreślił Dr Maśloch.

 

Dr Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton wskazał czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój. Zachęcał również do zapoznania się z raportem pn. "Najlepsze Praktyki w Integrowanej i Zrównoważonej Produkcji Szansą na Rozwój Polskiego Ogrodnictwa”. Przedstawił też jak "Fit for 55" wpłynęło na rolnictwo, na ceny m.in. nawozów i koszty produkcji.

"Definicja, którą ja najbardziej lubię mówiąc o zrównoważonym rozwoju to podział na trzy filary. Pierwszy - osiągnięcie celów środowiskowych, drugi - cele społeczne, czyli akceptacja sposobu produkcji żywności oraz trzeci filar i chyba najważniejszy to zapewnienie godnych dochodów rolnikowi. Bez osiągnięcia trzeciego filaru nie uda się spełnić dwóch pierwszych."

 

Dr inż. Jacek Skudlarski wprowadził nas do zagadnienia rolnictwa 4.0, które opierają się przede wszystkim na połączeniu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Podkreślił, że dążenie do zrównoważonej produkcji i dekarbonizacji w rolnictwie nie uda się bez zastosowania technologii z zakresu rolnictwa 4.0. Dr Skudlarski opowiedział również o tym jakie rozwiązania z czwartej rewolucji technologicznej mogą zastosować rolnicy w małych oraz średnich gospodarstwach*.

*Więcej o tym w artykule: Rolnictwo 4.0. Czy jest do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych? - artykuł dr. Jacka Skudlarski, eksperta energiadlawsi.pl

 

Mgr Tomasz Marzec podkreślał, że transformacja energetyczna nie jest możliwa bez zaangażowania się obszarów wiejskich. Zauważył, że aktualnie w Polsce duże instalacje OZE tworzone są głównie przez zagranicznych i większych przedsiębiorców, co wynika przede wszystkim z wysokich kosztów utworzenia takich instalacji. Pan Marzec wskazał, że rozwiązaniem dla rolników do tworzenia dużych elektrowni OZE może być zrzeszenie się lokalnej społeczności w spółdzielnie energetyczne* lub klastry i dążenie członków do samowystarczalności energetycznej.

*Więcej o spółdzielniach energetycznych: Jak społeczność lokalna może skorzystać na spółdzielni energetycznej?

 

Pan Piotr Śmiechowski opowiedział o zastosowaniu w swoim gospodarstwie rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, jakim jest biogazownia rolnicza. Właściciel gospodarstwa rolnego BIOGAZ TZ Śmiechowscy zauważył, że największą zaletą instalacji jest wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, odpadów rolno-spożywczych wyprodukowanych w gospodarstwie, które normalnie znalazłyby się na wysypisku.