Rozwój zrównoważony

oraz odnawialne źródła energii
w polskim rolnictwie

zapisz się do newslettera

Strona główna

 • nasze
  główne cele

   
 • Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

 • Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa

 • Nowe formy działalności na obszarach wiejskich

 • Wzrost poziomu życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i stanu środowiska naturalnego

 • Budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi

 • Kultywowanie tradycji i lokalnej kultury​

aktualności

Biogazownie rolnicze - projekt specustawy już gotowy
Data dodania: 2023-01-25
Grupa ekspertów zakończyła prace nad regulacjami, które mają przyspieszyć rozwój biogazwni w Polsce. W najbliższych dniach projekt zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych.     Rozwój biogazowni rolniczych podyktowany jest między innymi tym, że większa produkcja energii z biogazu...
Wytwarzanie biometanu w Polsce - propozycje zmian przepisów
Data dodania: 2023-01-03
Zespół ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich przygotował kompleksową propozycję zmiany przepisów prawa w zakresie wytwarzania biometanu w Polsce.       29 grudnia 2022 r. zakończył pracę zespół ekspertów ds. biometanu działający przy pełnomocniku rządu ds...
Spółdzielnie energetyczne - Jakie propozycje zmiany przepisów zaproponował rządowy zespół ekspertów?
Data dodania: 2022-12-29
Zespół ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którego skład wchodzi jeden z naszych ekspertów, 28 grudnia br. zakończył prace nad kompleksową propozycję zmiany ustawy o OZE w zakresie spółdzielni energetycznych....

nasze aktywności


 • szkolenia zawodowe
 • inicjatywy edukacyjne
 • programy dla samorządów
 • programy dla przemysłu spożywczego
 • programy dla rolnictwa
 • badania naukowe
 • organizacja konferencji
 • akcje promocyjne

Foto

Nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość życia na terenach wiejskich to nie konflikt, ale synergia.


Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

W ten sposób staramy się wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.