CERTYFIKACJA DLA USUWANIA CO2, ROLNICTWA OPARTEGO NA WĘGLU I SKŁADOWANIA CO2 W PRODUKTACH

Unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla mają na celu zwiększenie skali działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla i walkę z "greenwashingiem" poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom wykazania swoich działań w tej dziedzinie.

W dniu 20 lutego 2024 r. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia CRCF, ustanawiającego pierwsze ogólnounijne dobrowolne ramy certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla, rolnictwa opartego na węglu i składowania dwutlenku węgla w produktach wytwarzanych w Europie. Rozporządzenie ustanawia unijne kryteria jakości oraz nakreśla procesy monitorowania i raportowania w celu ułatwienia inwestycji w innowacyjne technologie usuwania dwutlenku węgla, a także zrównoważone rozwiązania w zakresie rolnictwa węglowego, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu greenwashingowi.

Parlament Europejski zagłosuje nad rozporządzeniem CRCF w kwietniu 2024 roku. Po przyjęciu, tekst prawny wejdzie w życie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, wstępnie do końca 2024 roku. Następnie dojdzie do wdrożenia, w tym przyjęcia metodologii certyfikacji UE, zasad weryfikacji przez strony trzecie, uznawania przez UE systemów certyfikacji i utworzenia ogólnounijnego rejestru.

 

Więcej informacji:

European Commission logo