Zyska: Nadchodzące przepisy nadal będą atrakcyjne dla prosumentów

Podczas XXX Forum Ekonomicznego odbywającego się w Karpaczu wiceminister Ireneusz Zyska wypowiedział się o przyszłości energetyki w Polsce. Podczas wystąpienia pokreślił, że stoimy przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Niezbędne są inwestycje w bezemisyjną energetykę, w tym odnawialne źródła energii, ale także w bardziej stabilne źródło, jakim jest energia jądrowa.

Dzisiaj osiągamy pułap 700 tys. prosumentów, z perspektywą zbliżenia się do końca roku do miliona. To wszystko generuje także pewne zagrożenia  chociażby sieciowe. Ale przede wszystkim Polska, jako państwo członkowskie UE, ma obowiązek implementacji dyrektyw  m.in. dyrektywy rynkowej, która nakazuje inny model rozliczeń uczestników rynku, wytwarzających energię i wprowadzających ją do sieci elektroenergetycznej –  I. Zyska.
 

W czerwcu resort klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt zmiany ustawy o OZE, zakładający, iż od 2022 r. nowi prosumenci nie będą już mieli prawa korzystać z tzw. opustów. Dziś mogą odebrać z sieci 80 proc. oddanej do niej energii elektrycznej bez żadnych dodatkowych opłat przy półrocznym okresie rozliczenia. W praktyce sieć służy prosumentowi za magazyn. Projekt ministerstwa zakłada, że od 2022 r. nowi prosumenci będą sprzedawać nadwyżkę energii co najmniej po cenie rynkowej. Dodatkową energię na własne potrzeby będą musieli kupić, ponosząc pełne opłaty.

Stowarzyszenie prof. Żmijewskiego już w czerwcu br. zgłaszało własne uwagi do pozycji Ministerstwa wypracowane wspólnie z czołowymi sześcioma organizacjami eksperckimi. Więcej