Zrównoważona gospodarka wodna na obszarach wiejskich – konsultacje

Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO.

1 czerwca br. Komisja Europejska pozytywnie oceniła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

W tym celu został opracowany projekt będący przedmiotem konsultacji: „Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, z którym dokładniej można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi klikając tutaj.

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi