Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce - RAPORT

Obszary wiejskie zajmują ponad 93% terytorium Polski, na którym mieszka blisko 40% ludności kraju. Wzrost zapotrzebowania na energię na tych obszarach, w połączeniu ze zwiększonym jej zużyciem przez rolnictwo, wymusza na mieszkańcach wsi efektywniejsze jej wykorzystanie, a na politykach opracowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. W dużym stopniu polityka ta powinna ukierunkować się na odnawialne źródła energii, oparte na zasobach tych obszarów w ujęciu lokalnym. Rolnik w tej wizji polityki powinien zmienić się z wyłącznie konsumenta energii, także na jego producenta szanującego środowisko naturalne. Ma to szczególne znaczenie, gdyż około 80% energii wytwarzanej w Polsce posiada miano energii „czarnej”. (...)

Zaprazszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez dr inż. Mariana Woźniaka z Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomi.

więcej