Zrównoważona energetyka na obszarach wiejskich - spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 29 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano o możliwościach optymalnego rozwoju energetyki lokalnej na obszarach wiejskich.

Ważnym elementem były kwestie wspierające rozwój Spółdzielni energetycznych w Polsce - regulacyjne i organizacyjne. Jak podkreślali uczestnicy - korzyści płynące ze spółdzielni energetycznych opartych o odnawialne źródła energii są oczywiste zarówno dla lokalnych społeczności (mieszkańcy, rolnicy) i samorządów. To m.in:

 

  • decentralizacja i demokratyzacja lokalnego systemu energetycznego.
  • jednoczenie lokalnych społeczności

 

Podczas spotkania, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego reprezentował Pan Rafał Czaja