Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wskazane w tytule pojęcia to koncepcje mające na celu budowanie gospodarki w celu zachowania ochrony środowiska, bioróżnorodności  oraz przeciwdziałania  zmianom  klimatu, a tym samym realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie polecić publikację prof. Mieczysława Adamowicza, zamieszczoną na łamach kwartalnika "Wieś i Rolnictwo", w tym zakresie.  

Ujęte są w niej kierunki wskazane w agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych czy kierunki Unii Europejskiej.

Ważnymi aspektami, które podkreśla prof. Adamowicz, to że wdrażanie zielonych koncepcji zrównoważonego rozwoju, wymaga wsparcia inwestycyjnego i edukacyjnego. Ten ważny fakt bardzo często jest także podkreślany w działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, zarówno podczas spotkań jak i publikacji eksperckich.

więcej