"Zielona energia w gospodarstwie rolnym" - Komisja Europejska właśnie zatwierdziła program dla polskich rolników

Komisja Europejska w poniedziałek, tj. 3 października 2022 r., zatwierdziła zmiany w POWR 2014 - 2020, w ramach których będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Oznacza to, że będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

Wsparcie będzie obejmować:

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalne wsparcie przyznawane jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Liderzy projektu "Energia Dla Wsi" Rafał Czaja oraz Grzegorz Maśloch podkreślają jak ważnym jest uruchomienie takich środków na OZE dla rolników, czyli na czystą i tańszą energią, która zapewni gospodarstwu rolnemu większą niezależność energetyczną.

Zachęcamy więc Państwa do obserwowania naszej strony - energiadlawsi.pl, na której na bieżąco będziemy informować o rozpoczęciu naborów oraz o podobnych wsparciach.

Fot. Darek Golik

Źródło: gov.pl