Zielona energia w gospodarstwie – nabór przedłużony do 15 marca

Jeszcze do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w obszarze zielonej energii w gospodarstwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Produkcja energii odnawialnej w gospodarstwie pozwala w tani sposób zabezpieczyć potrzeby energetyczne w gospodarstwie rolnym.

 

 

Nabór odbywa się na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego PROW 2014-2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Na co można przeznaczyć pomoc?

Pomoc można przeznaczyć na:

  • inwestycje związane z zainstalowaniem modułów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii;
  • instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną oraz systemami zarządzania przepływami energii elektrycznej;
  • dofinansowanie zakupu magazynów na energię elektryczną.

Rola magazynów na energię elektryczną

Urządzenia te umożliwiają przechowywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i jej wykorzystanie w czasie najwyższego zapotrzebowania.

Uzależnienie pojemności magazynu energii od mocy modułów fotowoltaicznych ma na celu uniknięcie ryzyka przeciążenia sieci.

Wykorzystanie w gospodarstwie rolnym magazynów energii poprawia również opłacalność inwestycji dla rolnika, ponieważ rzadziej uruchamiane jest zabezpieczenie powodujące ewentualne odłączanie instalacji od sieci.

Gdzie składać wnioski?

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. został przedłużony do 15 marca 2023 r. włącznie.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi